HSL:n hallituksen päätöksiä 17.4.2018

Kokouksen esityslistan voi lukea täältä:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018524

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 43/2018 ratkaisu

HSL:n hallitus ratkaisi tiistaina bussiliikenteen tarjouskilpailun 43/2018. Mukana oli kaksi kilpailukohdetta.
Helsingin bussiliikenne voitti ajettavakseen 31 auton liikenteen Helsingin linjoille 14, 17, 18, 18N ja 24. Nobina Finland voitti 17 auton liikenteen Herttoniemen suunnan linjoille 80, 81, 82, 82B ja 83. Molemmat yhtiöt liikennöivät jo nyt voittamiaan linjoja. Tarjoukset vertailtiin niiden kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-2

Arabian ja Kalasataman alueen bussilinjojen muutokset

Hallitus päätti vaihtoehdosta, jossa linja 55 kulkee Arabian kautta. Se tarjoaa vaihdottoman yhteyden Kalasatamaan Arabiasta, Vanhastakaupungista ja Koskelasta. Hallitus päätti myös säilyttää linjan 71 nykyisellä reitillään Sörnäisten ja Hakaniemen kautta keskustaan. Linjan 55 palvelu poistuu Intiankadulta ja Kumpulanmäeltä. Korvaavana yhteytenä Kumpulasta keskustan suuntaan toimivat Kustaa Vaasan tietä kulkevat bussilinjat.
HSL:n hallitus hyväksyi aiemmin Liikennöintisuunnitelman 2018-2019:n kokouksessaan 23.1.2018, mutta palautti silloin linjaa 71(B) koskeneen reittimuutosasian uudelleen valmisteltavaksi.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-3

Lausunto HKL:n raitiovarikkojen kehittämissuunnitelmasta

HSL:n hallitus antoi lausunnon Helsingin kaupunginhallitukselle raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelmasta. Hallitus totesi, että raitiovarikkojen kehittämissuunnitelmassa esitetyt ratkaisut muodostavat hyvän perustan raitiovarikkojen kehittämiselle. Hallitus esittää, että HSL:ää tulee kuulla ja HSL:n pitää saada selvitys jokaisen varikkohankkeen vaikutuksista liikenteen operointikustannuksiin ennen hankkeen lopullista aloittamispäätöstä.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-4

HSL:n tietosuojapolitiikan päivittäminen ja tietosuojavastaavan nimeäminen

Hallitus hyväksyi HSL:n päivitetyn tietosuojapolitiikan, joka tulee voimaan heti. Hallitus nimitti HSL:lle tietosuojavastaavaksi hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntysen ja tietosuojavastaavan sijaiseksi tietosuoja-asiantuntija Mikko Näreahon.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-5

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

Hallitus esitti yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää myöntää Jaana Pelkoselle eron hallituksen jäsenen tehtävästä. Hallitus esitti, että yhtymäkokous valitsee Pelkosen tilalle uuden hallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-6

Lähijunaliikenteen koettu turvallisuus –tutkimus

Hallitus merkitsi tiedoksi lähijunaliikenteen koettu turvallisuus -tutkimuksen. Tutkimus tehtiin kolmannen kerran lähijunaliikenteen matkustajille ja sen perusteella lähijunaliikenteen koettu turvallisuus on edelleen erittäin hyvällä tasolla.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esityslistaan:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-7

Kansainvälisen BEST-tutkimuksen tulokset vuonna 2017

Hallitus merkitsi tiedoksi kansainvälisen BEST-tutkimuksen tulokset. BEST -kyselytutkimuksella (Benchmarking in European Service of Public Transport) mitataan eri Euroopan kaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä alueensa joukkoliikenteeseen. HSL sijoittui toiseksi vertailussa muihin BEST-kaupunkeihin. 78 % asukkaista oli tyytyväisiä HSL-alueen joukkoliikenteeseen vuonna 2017. Tulos on kaksi prosenttiyksikköä parempi kuin edellisvuonna. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-8