Tiheän vuorovälin metroliikennettä Matinkylään kokeiltiin torstaina - mahdollisesta liikenteen lisäämisestä päätetään myöhemmin

Metroliikenteessä testattiin torstain 5.4. aamuliikenteessä liikennöintimallia, jossa kaikki metrojunat ajettiin Matinkylään saakka 2,5 minuutin vuorovälillä. Normaalisti joka toinen vuoro jatkaa Matinkylään, jolloin ruuhka-aikojen vuoroväli Tapiolan ja Matinkylän välillä on 5 minuuttia.

Kokeilun ajan aamun ruuhkaliikenteessä vuoroväli pysyi pääosin tasaisena. Junat jäivät kuitenkin kokeilun aikana myöhään aikataulustaan ja Matinkylään saapuville junille syntyi viiveitä. Myöhästymiset johtuivat normaaleista pienistä häiriöistä, jotka Matinkylän pienemmän pelivaran vuoksi heijastuivat koko liikenteeseen.

"Kokeilu antoi tietoa siitä, miten häiriöherkkää liikenne on, kun Matinkylään ajetaan normaalin 5 minuutin sijasta 2,5 minuutin välein. Jos liikenteessä tulee pieni häiriö, se heijastuu kaikkiin vuoroihin. Kokeilusta saimme arvokasta dataa, jonka pohjalta voimme suunnitella toimenpiteitä häiriöherkkyyden vähentämiseksi", sanoo HKL:n liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi.

Tiheämpään liikenteeseen siirtymisestä ei ole vielä tehty päätöstä, vaan liikennettä tilaava HSL ja metroliikennettä operoiva HKL pohtivat sitä kokeilusta saatujen tietojen perusteella. Siirtyminen Matinkylään ulottuvaan tiheään liikenteeseen olisi mahdollista aikaisintaan syksyllä.