HSL perustaa suoria ruuhka-ajan bussivuoroja Espoonlahden alueen ja Kampin välille

Suorat bussilinjat Espoonlahden suuralueen ja Kampin välille palaavat liikenteeseen vuoden 2018 aikana, kun neljä uutta ruuhka-ajan linjaa aloittaa liikenteen. Tavoitteena on metron kuormituksen keventäminen Matinkylän ja Tapiolan välisellä osuudella.

Uudet linjat ovat 143A (Kamppi–Iivisniemi–Soukka), 146A (Kamppi–Espoonlahti–Kivenlahti), 147A (Kamppi–Soukka–Laurinlahti) ja 164A (Kamppi–Kivenlahti–Saunalahti), ja ne liikennöivät arkisin aamu- ja iltaruuhkassa. Suorien linjojen perustamisen yhteydessä ruuhka-aikojen liityntäliikenne metroon vastaavasti heikkenee linjojen vaikutusalueilla. Kokonaisuudessaan palvelutaso paranee nykyisestä, sillä bussilinjoja tulee lisää.

Uudet linjat voivat aloittaa viimeistään loppuvuodesta 2018.

Uusien linjojen reitit mukailevat metroa edeltänyttä linjastoa ja nykyistä metron liityntälinjastoa. Linjat 143A ja 147A tarjoavat Laurinlahdesta ja Soukasta suoran yhteyden Kamppiin ruuhka-aikoina 15 minuutin vuorovälillä, jolloin linjojen yhteinen vuoroväli on 7,5 minuuttia. Linjaa 147A ajetaan vain ruuhkasuuntaan, eli aamulla kohti Kamppia ja iltapäivällä kohti Laurinlahtea.

Linja 146A liikennöi Kampin ja Kivenlahden välillä ruuhka-aikoina kymmenen minuutin vuorovälillä. Samalla liityntälinjan 146 vuoroväli harvenee ruuhka-ajan viidestä minuutista kymmeneen minuuttiin. Yhdessä linjat 146 ja 146A kulkevat viiden minuutin välein, mikä vastaa nykyisen liityntälinjan 146 palvelutasoa.

Linja 164A liikennöi Kampin ja Saunalahden välillä ruuhka-aikoina 15 minuutin välein. Liityntälinja 164 lakkautetaan. Samalla linjan 165 vuoroväliä tihennetään ruuhka-aikojen ulkopuolella, jolloin palvelu säilyy myös ruuhka-ajan ulkopuolella. Lisäksi Saunaniemen palvelua korvataan kääntämällä linjan 124 joka toinen vuoro Saunalahdesta Saunaniemeen. Siten linjan 124 palvelutaso laskee Tillinmäessä puoleen nykyisestä.

Muutosten myötä Kampin ja Espoonlahden välillä on ruuhkasuunnassa 18 vuoroa tunnissa ja ruuhkan vastasuunnassa 14 vuoroa tunnissa.

Tavoitteena metron kuormituksen keventyminen

Muutoksen tavoitteena on keventää metron kuormitusta etenkin Matinkylän ja Tapiolan välisellä osuudella, missä junat ovat etenkin aamun ruuhkahuipuissa olleet varsin täysiä. Espoolaiset ovat ostaneet seutukausilippuja vuoden 2018 neljänä ensimmäisenä kuukautena 8,4 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan vuotta aiemmin.

Metron kysyntä tulee kasvamaan entisestään, kun HSL:n lippujen hinnoittelussa siirrytään uuteen vyöhykemalliin. Koko metrolinjalla on mahdollista matkustaa AB-lipulla, kun Espoonlahden alue tulee sijaitsemaan C-vyöhykkeellä.

Metrossa kokeiltiin huhtikuun alussa yhtenä arkiaamuna liikennöintiä, jossa kaikilla junilla ajettiin Matinkylään asti. Koko läntisen osuuden ajaminen 2,5 minuutin vuorovälillä osoittautui kuitenkin liian herkäksi häiriöille. Lähiaikoina on tarkoitus kokeilla liikennettä, jossa kolme neljästä junasta jatkaisi Tapiolasta Matinkylään asti.

Uusien bussilinjojen palvelu kohdistuu alueelle, jolle metron palvelu ulottuu aikaisintaan loppuvuodesta 2023, kun metron Kivenlahden-osuus valmistuu. Tarvittaessa nyt perustettavat bussilinjat voivat jatkaa liikenteessä myös sen jälkeen.

Muutoksen myötä matka-ajat Espoonlahden alueen ja Kampin välillä lyhenevät nykyisestä, mutta samalla metron liityntäliikenne ruuhka-aikoina vastaavasti heikkenee. Lisäksi ruuhka-ajan palvelu ei vastaa metroliikennettä edeltänyttä tilannetta, sillä vuoroja on selvästi vähemmän, eikä bussiliikenne saa reitin varrella samanlaisia etuuksia kuin silloin, kun koko eteläisen Espoon joukkoliikenne perustui bussiliikenteeseen.

Valmistelussa myös muita muutoksia

Uusien suorien linjojen lisäksi Etelä-Espoon bussiliikenteeseen tehdään myös joitain muita muutoksia, jotka olisi mahdollista toteuttaa syysliikenteen alkaessa 13.8.2018.

Linja 157 muuttuu kulkemaan Tillinmäkeen, jolloin Tillinmäen yhteydet Matinkylään nopeutuvat noin 3–4 minuutilla. Linja 158 taas kääntyy kulkemaan Kattilalaaksoon ja Kiviruukkiin. Linjan 531B reittiä jatketaan Kuitinmäestä Latokaskeen, jolloin Latokasken liityntäyhteys Matinkylään kulkee Olarin kautta. Tämä hidastaa matka-aikoja noin minuutilla, mutta palauttaa Latokasken ja Olarin välisen yhteyden.

Jo aiemmin on päätetty perustaa uusi linja 104 (Haukilahti–Lauttasaari) parantamaan Haukilahden ja Westendin yhteyksiä. Samassa yhteydessä linjan 555 reitti katkaistaan Keilaniemeen, ja linjan 115A kaikki lähdöt ajetaan linjana 115 Tapiolan ja Mankkaan välillä.

HSL seuraa muutosten vaikutuksia kokonaismatka-aikoihin sekä palvelutarjonnan riittävyyttä. HSL selvittää myös Länsiväylän pohjoispuolen alueiden palvelutasoa ja varmistaa koululaisliikenteen sujuvuuden näillä alueilla.