Tietosuojaehdot päivittyvät

HSL on päivittänyt tietosuojaehtoja, jotka liittyvät asiakastietojen käsittelyyn ja tallentamiseen, sekä yleisten matkaehtojen kohtaa 10. Lisäksi olemme tarkistaneet verkkopalvelun ja verkkokaupan käyttöehtoja.

HSL noudattaa tietojen käsittelyssä ja tallentamisessa turvallista ja lainmukaista henkilötietojen käsittelytapaa ja edellyttää sitä myös kaikilta yhteistyökumppaneiltaan, jotka käsittelevät tai tallentavat HSL:n asiakastietoja. HSL varmistaa huolellisella tietojenkäsittelyllä velvoitteiden ja vaatimusten noudattamisen sekä asiakkaiden oikeuksien turvaamisen parhaalla mahdollisella tavalla.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. HSL on päivittänyt tietosuojakäytänteet ja -ehdot siten, että ne noudattavat uutta sääntelyä ja terminologiaa. HSL:n tietosuojaan, tietosuojaselosteisiin ja palvelukohtaisiin tarkennuksiin voi tutustua HSL:n verkkopalvelussa: hsl.fi/tietosuoja