IdeaLab-blogi: HSL valmistautuu pilotoimaan uusia älykkään liikkumisen palveluita

Kaupungistumisen globaali megatrendi asettaa kovia vaatimuksia liikenteelle. Kun suurimpien megakaupunkien väkiluku jatkaa kasvamistaan, pelkkä perinteisten liikennemallien parantelu ei riitä rajoittamaan ruuhkien ja saasteiden lisääntymistä.

Amerikkalaisen ekonomisti Anthony Downsin jo 60-luvulla esittämän ruuhka-ajan liikennettä koskevan hypoteesin mukaan teiden kapasiteetti täyttyy aina, riippumatta kapasiteetista. Pelkkä kaistojen lisääminen ei siis tuo kestävää apua. Pidemmän tähtäimen ratkaisuja liikkumisen haasteisiin haetaan nyt kiivaasti.

 

  • Älykkäät digitaaliset innovaatiot mullistavat ihmisten ja tavaroiden liikkumista. Liikkumisen sujuvuuden ohella innovaatiot vaikuttavat myös liikkumisen tarpeeseen.

 

Etätyö ja videotapaamiset ovat avanneet ihmisille enemmän mahdollisuuksia valita milloin ja mihin heidän täytyy liikkua. Verkkokaupan kasvun myötä taas yhä useammat tavarat ja palvelut tulevat ihmisten luokse sen sijaan, että ihmisten tarvitsisi liikkua niitä etsimään, vertailemaan ja ostamaan.

Meillä Suomessa liikkumisen haasteet ovat globaalissa mittakaavassa pieniä, mutta samat kehityskulut näkyvät täälläkin. Sama pätee myös kääntäen: meillä toimivaksi osoittautuvat ratkaisut ovat suurella todennäköisyydellä toimivia myös muualla maailmassa.

Teknisessä mielessä Suomea on usein ajateltu pilottimarkkinana, jonka pieni koko, edistynyt infrastruktuuri sekä tiiviisti verkottunut yhteiskunta mahdollistavat monenlaisia kokeiluja. Suomalaisille ja Suomessa toimiville yrityksille tämä on merkittävä vahvuus.

 

  • Uudenlaiset älykkään liikkumisen palvelut eivät ole poikkeus: Suomi ja HSL ovat globaalisti edelläkävijöitä älykkäiden liikennepalvelujen mahdollistajina.

 

Esimerkkejä maailmalla kiinnostusta herättäneistä toteutuksistamme ovat parin vuoden takainen Kutsu Plus -kokeilu sekä eri liikkumismuotoja yhdistävää Whim-sovellusta varten rakennettu rajapinta HSL:n lippujärjestelmään.

Seuraavien askelten mahdollistajia ovat muiden muassa kesällä voimaan astuva uusi taksilaki sekä huhtikuussa kaikille palveluntarjoajille avattu uuden sukupolven lippurajapinta, jonka dynaaminen koodi mahdollistaa esimerkiksi reaaliaikaisen maksamisen. Lähitulevaisuudessa lisättävän vahvan tunnistamisen ansiosta myös tuettujen kausilippujen käsittely onnistuu.

 

  • Avoimiin rajapintoihin perustuva ”API-talous” on palveluistumisen ja digitalisoitumisen ydintä. Rajapinnat mahdollistavat entistä monimuotoisempia palvelukokonaisuuksia.

 

Uskomme, että HSL:llä nyt avatun rajapinnan kaltaisia - tai jopa täysin samaa ajattelua noudattavia - ratkaisuja tullaan toteuttamaan lukuisilla markkinoilla ympäri maailman. Liikennepalvelujen käyttäjille rajapintojen hyödyt näkyvät yksilöllisesti räätälöitävinä, joustavina ja sujuvampina liikkumispalveluina. Yrityksille mahdollisuuksia on lähes rajattomasti: mihin kaikkeen liikkumispalveluja voisikaan yhdistää?

HSL:n tavoitteena on kiihdyttää älykkäiden liikkumispalvelujen kehittämistä sekä tarjota mahdollisuuksia pilotoida uusia palvelukonsepteja todellisessa tuotantoympäristössä. Siksi valmistelemme parhaillaan HSL IdeaLab -nimellä kulkevaa innovaatiokilpailua, joka tähtää uusien älykkäiden liikkumispalveluiden nopeaan jalostamiseen sekä kaikkien HSL-alueella liikkuvien hyödyksi että kansainvälisiksi vientituotteiksi.

Innovaatiokilpailuun voi osallistua sekä valmiilla palveluilla että konsepteilla, jotka ovat nopeasti edistettävissä pilottikäyttöön todellisille käyttäjille. Pidä siis silmät ja korvat auki: kerromme pian lisää!

Lue lisää: hsl.fi/idealab

Jemina Uusitalo

HSL:n MaaS-projektipäällikkö

jemina.uusitalo@hsl.fi