Häiriöt metroliikenteessä mahdollisia työtaistelun vuoksi 1.10. alkaen

Metroliikenteessä saattaa ilmetä häiriöitä maanantaista 1.10. alkaen työtaistelun vuoksi.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on asettanut jäsenilleen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, minkä vuoksi metrossa saattaa jäädä ajamatta joitain prosentteja aikataulunmukaisista lähdöistä. Ajamattomia lähtöjä saattaa ilmetä myös raitioliikenteessä. Metro- ja raitioliikennettä liikennöi HKL, jonka kuljettajista valtaosa on JHL:n jäseniä.

Ajamatta jäävien lähtöjen määrä vaihtelee päivittäin kuljettajatilanteen mukaan. Ajamatta jäävät esimerkiksi ne lähdöt, joiden kuljettaja sairastuu ja joihin ei riitä varakuljettajaa. Lisäksi pois liikenteestä jäävät vaunut on siirrettävä varikolle ennen kuljettajan puuttumista ja haettava takaisin varikolta, kun vaunuun taas riittää kuljettaja. Vuoronvaihtokiellon vuoksi HKL:n mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitkä lähdöt jäävät ajamatta, ovat rajalliset.

HSL tiedottaa ajamatta jäävistä lähdöistä ja muista liikenteen häiriöistä verkkosivuillaan ja Poikkeusinfo-palvelun kautta.

Lisätietoa aiheesta HKL:n verkkosivuilla.