HSL aloittaa Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman – vastaa liikkumiskyselyyn!

HSL kartoittaa kyselyn avulla Länsi-Vantaan ja Pohjois-Espoon alueilla kulkevien liikkumistottumuksia. Tietoja liikkumisesta kerätään linjastosuunnittelun tueksi Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien joukkoliikennelinjaston suunnitteluun.

Liikkumiskyselyyn voit vastata 21.10. asti. Kyselyyn toivotaan vastauksia myös henkilöiltä, jotka eivät käytä joukkoliikennettä. Vastaamiseen menee noin 5–10 minuuttia.

Linjastosuunnitelman tarkoituksena on laatia Länsi-Vantaan ja Pohjois-Espoon alueille runkoliikenteeseen tukeutuva joukkoliikennelinjasto vuoden 2022 tilanteeseen. Tavoitteena on parantaa alueiden joukkoliikennepalveluja sekä kehittää liikennöinnin täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa sujuvat vaihtoyhteydet ja helpottaa joukkoliikenteen päivittäistä käyttöä.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma -blogi toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogisivustolla asukkailla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja keskustella HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa.

Suunnitelma laaditaan Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunkien ja HSL:n asiantuntijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on, että linjastosuunnitelmatyö valmistuu alkuvuodesta 2019. Muutokset suunnittelualueen joukkoliikenteessä tulevat voimaan arviolta vuonna 2022.

Vastaa kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/4829

Lue blogia: https://hameenlinnanvaylavihdintie.blogspot.com/