HSL kerää syksyllä metrossa ja lähijunissa tietoa matkustajien käyttämistä lipuista ja liityntäkulkutavoista

HSL:n lippulajitutkimus alkaa 10.9. ja jatkuu 26.11. asti. Tutkimusta tehdään tällä kertaa metrossa ja lähijunissa.

Tutkimuksessa selvitetään, mitä lippuja matkustajat käyttävät ja missä kunnassa he asuvat. Lisäksi selvitetään matkustajien liityntäkulkutapoja eli sitä, miten matkustajat ovat saapuneet tutkittavalle liikennevälineelle ja miten he edelleen jatkavat siltä matkaansa. Tietoja käytetään liikenteen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tutkimusta tehdään metrossa 10.9. – 27.9. sekä 5.11. – 26.11. ja lähijunissa puolestaan 1.10. – 2.11.

Tutkimuksen tekevät HSL:n matkalippujen tarkastajat tarkastustyönsä ohessa. HSL toivoo, ettei tutkimuksesta aiheudu matkustajille ylimääräistä vaivaa. Tutkimustyötä helpottaa, jos matkustajalla on matkalippu helposti saatavilla: näin tutkimuksen teko sujuu nopeasti.