Päästövähennyksiin on tehokkaita keinoja Helsingin seudulla

Helsingin seudulla liikenteen päästöjä pystyttäisiin vähentämään puoleen vuoteen 2030 mennessä monipuolisella keinovalikoimalla. Autokannan nopea uusiminen ja tiemaksujen käyttöönotto ovat tehokkaimpia keinoja.

Tänään julkaistu Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän ILMO-väliraportti tarjoaa kolme merkittävää polkua kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. Työryhmän työn tavoitteena on saada liikenne hiilettömäksi vuoteen 2045 mennessä.

”Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän väliraportti on tärkeä avaus siitä, millaisilla toimilla Suomessa konkreettisesti päästään vähentämään liikenteen päästöjä. Olemme päätyneet hyvin samanlaisiin tuloksiin Helsingin seudun Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL2019 –suunnittelutyössä. Ilmo-raportissa on lisäksi onnistuneesti otettu huomioon erilaisten toimintaympäristöjen, kuten kaupunkiseutujen ja maaseudun erilaiset tarpeet”, sanoo Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän jäsen, HSL:n osastonjohtaja Sini Puntanen.

Helsingin seutu on sitoutunut MAL 2019 –suunnittelutyössä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen puoleen seuraavan 12 vuoden aikana. Vähennys lasketaan vuoden 2005 päästötasosta. Helsingin seudun kunnat ovat sitoutuneet merkittäviin päästöleikkauksiin myös omissa kuntastrategioissaan.

”Helsingin seudun merkitys päästöjen vähentämisessä on suuri. Meillä on myös vaikuttavat ja konkreettiset keinot siihen tarjolla”, Sini Puntanen toteaa.

"Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnittelussa olemme pystyneet hiomaan yhteensopivan kokonaisuuden, jolla päästötavoite saavutetaan. Yhteinen suunnitelmaluonnos on viimeistelyvaiheessa", sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Ilman tiemaksuja ja vähäpäästöisten autojen yleistymistä päästöt eivät vähene riittävästi

MAL 2019 -suunnittelussa on löydetty muutamia tehokkaita keinoja liikenteen päästöjen leikkaamiseksi sekä iso joukko pienempiä toimia.

Tehokkaasti Helsingin seudun päästöt saadaan vähentymään tiemaksujen käyttöönotolla. Tiemaksut vähentäisivät myös ruuhkautumista ja toisivat kaivattua lisärahaa liikenteen investointeihin ja palveluihin.

”Tiemaksujen tuotot pitää voida kohdistaa seudun liikennejärjestelmään, esimerkiksi joukkoliikenteen, pyöräliikenteen ja kävelyn olosuhteiden parantamiseen”, Puntanen sanoo.

Tiemaksujen avulla saadaan vähennettyä myös ruuhkia kasvavalla kaupunkiseudulla ja parannettua liikenteen toimivuutta.

”Samalla pitää varmistaa, etteivät maksut ole kohtuuttomia tienkäyttäjille ja että järjestelmä tukee ihmisten järkevää arjen liikkumista. Maksujen käyttöönotto lyhentäisi henkilöautojen, tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen matka-aikoja jopa kymmenyksellä ja vähentäisi henkilövahinko-onnettomuuksia seudulla”, Puntanen sanoo.

Jotta tiemaksuja voidaan kokeilla, Suomeen tarvitaan tiemaksut mahdollistava lainsäädäntö.

Päästövähennyskeinona tiemaksu on tehokkain, jos alkuvaiheessa vapautetaan vähäpäästöiset ajoneuvot maksusta.

”Näin voidaan edistää myös vähäpäästöisten ajoneuvojen osuuden kasvua”, Puntanen sanoo.

Jotta päästöt saadaan alas, pitää Helsingin seudulla ihmisten liikkumiskäyttäytymisen lisäksi myös autokannan uudistua. Sähkö- ja vähäpäästöisten autojen osuuden voimakkaalla kasvattamisella saadaan leikattua myös merkittävästi päästöjä.

”Valtion tasolla tarvitaan keinoja, joilla tuetaan sähkö- ja vähäpäästöisten autojen hankintaa. Kuntien ja valtion vastuulla on yhdessä edistää latausinfran toteutusta, jotta sähköautoilu voisi yleistyä”, Puntanen toteaa.

Autokannan nopea uusiminen ja tiemaksujen käyttöönotto ovat tehokkaimmat keinot vähentää päästöjä Helsingin seudulla. Kuva: Lauri Eriksson / HSL