HSL:n hallituksen päätöksiä 2.10.2018

Jäsenkuntien lausunnot HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2019-2021

Hallitus merkitsi tiedoksi kuntien lausunnot HSL:n taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2019-2021.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-2

 

Osavuosikatsaus 2/2018

HSL:n osavuosikatsaus tammi–elokuulta ennakoi talousarviota parempaa tulosta. Tätä selittävät etenkin kasvaneet matkustajamäärät ja lipputulojen suotuisa kehitys. Hallitus merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen 2/2018.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-3

 

Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 27.11.2018

Hallitus kutsui koolle syysyhtymäkokouksen 27.11.2018. Syysyhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu muun muassa talousarvion, taloussuunnitelmien ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-4

 

Toimenpiteet Kivenlahden metron liikennöinnin edellytysten turvaamiseksi

Hallitus totesi, että HSL pitää Matinkylän kääntöraiteita parhaana esitetyistä vaihtoehdoista, jolla voidaan turvata metron liikennöinnin toimintaedellytykset ja metrojärjestelmän kehittäminen pitkän ajan kuluessa. Hallitus esittää Espoon ja Helsingin kaupungeille, että ne ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin metron riittävän kapasiteetin varmistamiseksi. Lisäksi hallitus kehottaa HKL:ää käynnistämään 5­-6 M300-metrojunan hankinnan. Hallitus myös esittää HKL:lle, että se käynnistää vuoden 2019 alkupuolella uuden metron automatisointiin tähtäävän hankkeen.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-5

 

Bussiliikenteen ympäristöbonus Y9 -tarjouskilpailun järjestäminen

Hallitus hyväksyi esitetyn mallin, jolla HSL hyvittää hiilidioksidi- ja lähipäästöjen vähenemän linja-autojen sopimusliikenteessä erikseen kilpailutettavalla ympäristöbonuksella. Hallitus päätti järjestää ympäristöbonusta koskevan erillisen tarjouskilpailun lokakuussa 2018, jotta bonus voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 2019. Hallitus osoitti vuodelle 2019 yhteensä 2 miljoonan euron määrärahan.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-6

 

HSL:n henkilöstön työterveyshuollon palvelujen hankinta vuosille 2019-2022 sekä optio vuosille 2023-2024

Hallitus päätti valita vertailun perusteella HSL:n henkilöstön työterveyshuollon palvelun järjestäjäksi Mehiläinen Oy:n ja valtuutti toimitusjohtajan päättämään tarjouspyynnön mukaisten optiovuosien käytöstä.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-7

 

Painotöiden sekä painotuotteiden varastointi- ja logistiikkapalveluiden hankinta vuosille 2019-2020 sekä optio vuosille 2021-2022

Hallitus päätti valita vertailun perusteella Grano Oy:n HSL:n painotöiden ja painotuotteiden varastointi- ja logistiikkapalvelujen tuottajaksi vuosille 2019-2020 ja oikeutti toimitusjohtajan päättämään optiovuosien käytöstä. Hallitus sulki yhden tarjoajan pois tarjouskilpailusta.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-8

 

Lausunnon antaminen luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

Hallitus antoi lausunnon luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta. HSL pitää olennaisen tärkeänä, että kaupunkiseutujen näkökulma otetaan vahvasti huomioon sekä runkoverkkopäätöksessä että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Työvoiman saavutettavuus on avainasia Helsingin seudun elinkeinoelämälle. Seudun liikennejärjestelmän pitää aina taata työvoiman sujuva liikkuminen.

HSL esittää, että maanteiden osalta runkoverkko alkaa Kehä III:lta, rautateiden runkoverkon suhde kaupunkiratoihin pitää määritellä ja Kehärata ottaa osaksi rautateiden runkoverkkoa. Kehäradalla on merkitystä myös valtakunnallisesti, koska se on ainoa raideyhteys Suomen päälentoasemalle. Suurimmat rautatieliikenteen matkustajavolyymit ovat Helsingin seudulla.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-9

 

Joukkoliikenteen kaluston laatututkimus keväällä 2018

 

Hallitus merkitsi tiedoksi kevään 2018 joukkoliikenteen kaluston laatututkimuksen.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-10

 

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi Sipoon kunnanhallituksen päätöksen uudesta hallituksen asiantuntijajäsenen varajäsenestä, lausunnon Herttoniemen metroaseman kortteleiden asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, lausunnon asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta, joka koskee Vallilanlaakson raitiotietä sekä liikenneviraston selvityksen HSL:lle koskien junaliikenteen häiriötä Etelä-Suomessa 19.9.2018.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-12