Liikenteen hiilidioksidipäästöt leikataan puoleen, uusia asuntoja rakennetaan 16 500 vuosittain

Liikenteen hiilidioksidipäästöt leikataan puoleen, ihmisten ja tavaroiden liikkumista helpotetaan 2,4 miljardin investoinneilla ja uusia asuntoja rakennetaan 16 500 vuosittain. Helsingin seudusta tehdään vähäpäästöinen, houkutteleva, hyvinvoiva ja elinvoimainen. Seudulla asuu vuonna 2050 kaksi miljoonaa ihmistä. Työpaikkoja on yli miljoona. Seudun elinvoimaisesta kasvusta huolimatta liikenteen kasvihuonekaasupäästöt leikataan seudulla puoleen vuoden 2005 tasosta 2030 mennessä. Koko seudun yhteistyönä tehty maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelma osoittaa, miten Helsingin seudun kunnat ja valtio toteuttavat nämä asettamansa tavoitteet 12 vuodessa. HSL:n hallitus lähetti suunnitelman luonnoksen omalta osaltaan lausuntokierrokselle tänään tiistaina.

Liikenteen hiilidioksidipäästöistä saadaan Helsingin seudulla leikattua puolet pois vuoden 2005 tasosta seuraavan 12 vuoden aikana, jos maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 –suunnitelmaluonnoksen tarjoamat keinot otetaan riittävällä voimakkuudella käyttöön.

MAL 2019 on Helsingin seudun 14 kunnan strateginen suunnitelma, jossa kerrotaan, miten Helsingin seutua kehitetään 2019–2050. Suunnitelma on tiekartta siihen, miten seudun liikenteen päästöt saadaan laskuun, asukkaiden arjesta tehdään sujuvaa, ihmiset voivat löytää kodin kohtuullisella hinnalla, hyvien liikenneyhteyksien varresta ja työpaikoille on helppo kulkea.

Koko seudun yhteistyönä tehty suunnitelma listaa lukuisia konkreettisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Lokakuun alussa julkaistu IPCC:n ilmastoraportti osoitti meille kaikille, ettemme voi viivytellä päästöleikkauksissa. Helsingin seudun merkitys päästöjen vähentämisessä on suuri. Onneksi meillä on myös vaikuttavat ja konkreettiset keinot siihen tarjolla”, HLJ-toimikunnan puheenjohtaja, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi toteaa.

Tiemaksut ja sähköautojen yleistyminen ovat tehokkaimmat keinot saada tieliikenteen päästöt laskuun.

Tiemaksut vähentävät henkilöautoilla ajettavia kilometrejä ja samalla päästöjä. Ne vähentäisivät myös ruuhkautumista ja toisivat kaivattua lisärahaa liikenteen investointeihin ja palveluihin. Jotta tiemaksuja voidaan kokeilla, Suomeen tarvitaan tiemaksut mahdollistava lainsäädäntö.

”Maksujen käyttöönotto lyhentäisi henkilöautojen, tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen matka-aikoja ja vähentäisi liikenneonnettomuuksia seudulla. Valmistelussa pitää varmistaa, etteivät maksut ole kohtuuttomia tienkäyttäjille ja että tuotot käytetään seudun liikennejärjestelmään”, HSL:n osastonjohtaja Sini Puntanen toteaa.

Jotta päästöt saadaan alas, sähkö- ja vähäpäästöisten autojen osuuden pitää kasvaa merkittävästi. Valtiolta tarvitaan keinoja, esimerkiksi verotuksen uudistamista ja hankintatukia, joilla tuetaan sähkö- ja vähäpäästöisten autojen hankkimista.

 

Laadukkaita asuntoja rakennetaan riittävästi ja erilaisiin tarpeisiin

 

Helsingin seutu kasvaa voimakkaasti. Kasvun pitää tapahtua kestävästi nykyistä kaupunkirakennetta täydentämällä. Suunnitelma ohjaa rakentamaan asuntoja ja työpaikkoja seudun keskuksiin ja asemanseuduille ja joukkoliikennekäytäviin, joilta ihmisten on helppo liikkua. Tällä halutaan taata, että arki on sujuvaa. Nykyisen kaupunkirakenteen kehittäminen ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen ovat myös tärkeimpiä keinoja torjua eriytymistä eli segregaatiota.

MAL-suunnitelman tavoitteena on, että seudulle rakennetaan joka vuosi 16 500 uutta asuntoa. Erilaisiin elämäntilanteisiin ja erilaisille perheille, yksineläjille ja yhteisöille pitää löytyä asuntoja riittävästi ja kohtuullisella hinnalla.

”Samalla pitää varmistaa, että rakentamisen laatu on hyvää ja asuinympäristöt pysyvät viihtyisinä. Seudun asukkaille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan ihmiset arvostavat eniten kävelyetäisyydellä olevia palveluita, luonnon läheisyyttä, kohtuullista asumisen hintatasoa sekä sujuvia yhteyksiä työ- tai opiskelupaikalle”, sanoo MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja, Helsingin kaupungin toimialajohtaja Mikko Aho.

 

Investointeja tehdään eniten raide- ja pyöräliikenteeseen, elinvoimainen seutu houkuttelee osaajia

 

Helsingin seutu tuottaa 38 prosenttia Suomen kansantuotteesta, seudulla on neljännes Suomen toimipaikoista ja kolmannes yrityssektorin henkilöstöstä.

”Kilpailemme muiden Itämeren alueen metropolien kanssa osaavasta työvoimasta, investoinneista ja kansainvälisistä yrityksistä, joten seudun menestys on elintärkeää koko Suomen kilpailukyvylle”, sanoo Mikko Aho

MAL 2019-suunnitelman tavoite on tehdä seudusta houkutteleva ja toimiva nykyisille ja uusille asukkaille, joita tulee seudulle ennusteen mukaan yli puoli miljoonaa vuoteen 2050 mennessä.

”Tärkeänä tavoitteena on, että yritykset saavat seudulta töihin tarvitsemansa osaajat. Työvoiman saavutettavuus paranee merkittävästi suunnitelman tarjoamien toimien avulla”, sanoo Mikko Aho.

Jotta liikkuminen Helsingin seudulla olisi kestävää ja sujuvaa, sen perustana tulee olla toimiva joukkoliikenne. MAL 2019 -suunnitelman mukaan investointeja tehdään erityisesti raide- ja pyöräliikenteen parantamiseen. Tieliikenteessä keskitytään tavara- ja joukkoliikenteen sujuvuuden parantamiseen.

Liikkumista helpotetaan 2,4 miljardin investoinneilla, joista pääosa parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

Merkittäviä 2020-luvulla aloitettavia joukkoliikenneinvestointeja ovat Espoon kaupunkirata, Pasila-Riihimäki-radan kapasiteetin lisääminen, seudullisen pikaraitiotieverkoston laajentaminen viidellä uudella linjalla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sekä metron kapasiteettia lisäävät investoinnit.

Suunnitelmassa varaudutaan Helsingin kantakaupungin alla kulkevan Pisara-radan rakentamisen aloittamiseen.

”Ennen Pisara-radan aloittamista pitää ratasuunnitelma ja liikennöintisuunnitelma kuitenkin päivittää. Rantaradalle ja pääradalle tulee rakentaa uudet seisontavarikot lähijunille. Ilman niitä Pisara-rata ei tuo kaivattua helpotusta junien liikennöintiin eikä ratapihan kapasiteettiongelmiin. Myös junien kulunvalvontajärjestelmä pitää suunnitella huolella. Pisara-rata tulee toteuttaa ennen Lentorataa, joka kulkee Helsingistä lentoaseman kautta pääradalle ja oikoradalle”, Puntanen sanoo.

Raideinvestointien lisäksi MAL-suunnitelmassa esitetään merkittäviä investointeja pyöräliikenteen edistämiseen.

”Laadukkaat pyöräliikenteen väylät ovat useiden tutkimusten mukaan keskeisin tapa vaikuttaa kulkumuodon valintaan ja kasvattaa pyöräliikenteen määrää. Laadukkaan, eheän ja kattavan pyöräliikenteen pääverkon toteuttaminen on keskeinen osa suunnitelmaa”, Sini Puntanen sanoo.

Tieinvestointeja tehdään niin, että ne parantavat valtakunnallisen tavaraliikenteen sujuvuutta Tavaraliikenteen yhteyksiä parannetaan muun muassa Keski-Uudellamaalla Järvenpäästä valtatie 3:n suuntaan, Kehä III:lla sekä valtatiellä 4.

 

Koko Helsingin seutu mukana päätöksenteossa

Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua tehdään Helsingin seudun kuntien, niiden asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden sekä valtion tiiviinä yhteistyönä.

HSL vastaa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnittelussa liikennejärjestelmäosion valmistelusta. Suunnitelma hyväksytään seudun päätöksenteossa keväällä 2019, jonka jälkeen sitä aletaan toteuttaa. MAL 2019 -suunnitelma tulee olemaan lähtökohta valtion ja kuntien välisen MAL-sopimuksen valmisteluun.

”MAL-suunnitelmassa esitetyt keinot tukevat myös valtion tavoitteita edistää kestävää yhdyskuntakehitystä ja riittävää asuntotuotantoa sekä leikata liikenteen päästöjä. Luonnoksessa on tarvittavat ainekset valtion ja kuntien välisen MAL-sopimuksen solmimiseen. Kuljemme hyvään suuntaan”, sanoo ympäristöministeriön rakennusneuvos Matti Vatilo.

HSL:n hallitus lähetti MAL 2019 –suunnitelmaluonnoksen nyt omalta osaltaan lausuntokierrokselle Helsingin seudun kuntiin, valtiolle ja muille sidosryhmille. Suunnitelma on kokonaisuus, jonka maankäyttöä ja asumista koskevat osat käsitellään vielä Helsingin seudun yhteistyökokouksessa 13.11. Myös asukkaat voivat ottaa lausuntovaiheen aikana kantaa suunnitelmaluonnokseen.

Voit lukea lisää MAL 2019 -suunnitelman valmistelusta täältä:

https://www.hsl.fi/mal

Tehtyihin julkaisuihin voi tutustua täällä:

https://www.hsl.fi/mal/julkaisut