Liikkumistutkimus puolivälissä – vielä lähes 20 000 Helsingin seudun asukasta saa kutsun

Elokuussa käynnistynyt Helsingin seudun liikkumistutkimus on puolessa välissä. Kutsukirjeen saa marraskuun loppuun mennessä vielä lähes 20 000 Helsingin seudun asukasta. Kyselyyn kannattaa ehdottomasti vastata, sillä sen avulla saadaan tärkeää tietoa liikennettä koskevien päätösten ja suunnitelmien pohjaksi.

Liikkumistutkimuksella kerätään tietoa asukkaiden liikkumistavoista: mistä mihin ihmiset liikkuvat ja millä liikennevälineillä. Jo lähes 5 400 Helsingin seudun asukasta on vastannut tutkimukseen. HSL toivoo aktiivista vastaamista jatkossakin, ja erityisesti pari-kolmekymppisten vastauksia kaivataan lisää.

”Tutkimuksella kerätään tietoa kaikenikäisten ja kaikenlaisia liikennevälineitä käyttävien ihmisten liikkumisesta. Jokaisen tutkimukseen kutsutun henkilön vastaus on tärkeä riippumatta siitä, liikkuuko hän omalla autolla, julkisilla, pyörällä, kävellen tai ei mihinkään”, erikoistutkija Pekka Räty HSL:stä sanoo.

”Vaikka ihmisten liikkumista pystytään nykyään tutkimaan erilaisilla älypuhelimen paikannukseen perustuvilla menetelmillä, perinteiset kyselytutkimukset ovat edelleen tärkeitä tietolähteitä. Esimerkiksi liikkumisen syitä ei saada selville muuten kuin kysymällä sitä ihmiseltä itseltään”, Räty jatkaa.

Liikkumistutkimuksen tekevät yhteistyössä Helsingin seudun liikenne (HSL) ja Helsingin seudun kunnat. Tutkimuskunnat ovat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Kutsuja tutkimukseen lähtee marraskuun lopulle asti ja viimeiset tutkimushaastattelut tehdään 7.12.

Tutkimukseen voi vastata vain kutsun saanut

Kyselyyn vastataan pääsääntöisesti netissä, mutta yli 70-vuotiaille tehdään puhelinhaastattelu. Kutsuja saavat myös yli 7-vuotiaat lapset, jotka voivat vastata itsenäisesti tai vanhemman avustuksella. Yleisten liikkumistottumusten lisäksi kyselyssä pyydetään täyttämään matkapäiväkirja yhdestä ennalta valitusta päivästä.

Koska kyseessä on tilastollinen tutkimus, johon poimitaan satunnaisesti edustava joukko kuntalaisia, tutkimukseen voivat vastata vain kutsun saaneet. Tuloksia on odotettavissa keväällä 2019.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Pekka Räty, HSL, pekka.raty@hsl.fi
Liikennetutkija Elina Brandt, HSL, elina.brandt@hsl.fi