Kaupunkipyöräkaudella 2018 tehtiin uusia ennätyksiä

Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä poljettiin tällä kaudella yli kolme miljoonaa matkaa.

Kaupunkipyörillä poljettiin uusia ennätyksiä lokakuun lopussa päättyneellä kaudella. Jokaisella kaupunkipyörällä tehtiin vilkkaimpina päivinä Helsingissä keskimäärin 14–16 matkaa päivässä. Yhdellä pyörällä ajettiin Helsingissä päivittäin noin yhdeksän matkaa ja Espoossa noin kolme matkaa. Kaikkiaan kaupunkipyörillä poljettiin reilut kolme miljoonaa matkaa.

Koko kauden käyttäjäksi rekisteröityneitä oli noin 48 500, viikkokäyttäjiä noin 6 400 ja päiväkäyttäjiä arviolta noin 15 000.
Helsingissä kausi käynnistyi jo huhtikuussa ja pyöräasemia oli käytössä 149. Espoossa kausi alkoi toukokuussa, jolloin käyttöön otettiin 70 uutta pyöräasemaa. Palvelu laajeni elokuun alussa Leppävaaraan, jolloin asemia tuli 35 lisää. Kaikkiaan Helsingissä ja Espoossa pyöräasemia oli käytössä 254 ja pyöriä 2 550.

Helsingissä pyörien käyttöaste on kansainvälisesti verrattuna korkea, noin 9 matkaa jokaisella pyörällä päivässä. Muualla maailmassa pyörillä tehdään yleensä noin 4 matkaa päivässä.

HSL:n erityisasiantuntijan Tarja Jääskeläisen mukaan kaupunkipyörien suosiota selittää muun muassa helppous:

”Kaupunkipyörällä on nopeaa liikkua: se on helppo spontaanisti ottaa ja jättää. Pyöräpalvelu toimii osana joukkoliikenteen palveluita, ja pyöriä on tarjolla ihmisten kotien ja työpaikkojen lähellä. Tänä kesänä myös hyvä sää innosti pyöräilemään”, Jääskeläinen sanoo.

Kaupunkipyörät on helppo kulkutapa myös turisteille, mutta pyörät on tarkoitettu erityisesti asukkaiden käyttöön.

”Kaupunkipyörästä on tullut osa kaupunkilaisen identiteettiä. Kaupunkipyörällä kulkeminen on kätevää, ja se on samalla terveys- ja ilmastoteko”, Jääskeläinen sanoo.

Kaupunkipyöräilijät ovat tyytyväisiä

Kaupunkipyörien käyttäjät ovat melko tyytyväisiä palveluun. Palvelu sai käyttäjäkyselyssä arvosanan 3,8. Käyttäjät arvioivat palvelua asteikolla 1–5, jossa 1 oli huono ja 5 erinomainen. Korkeimman arvosanan, 4,4, sai käyttömaksujen kohtuullisuus. Heikoimman arvosanan, 3,0, saivat pyörien saatavuus ja käyttöoikeuden ostaminen aseman maksupäätteellä. Kyselyyn vastasi tänä vuonna 7 935 ihmistä.

Kaupunkipyöräilijöistä 79 % kertoi käyttävänsä palvelua vapaa-ajan matkoilla, 56 % työmatkoilla ja 55 % asiointimatkoilla.
Enemmistö eli 35 % käyttää pyöriä 2–4 kertaa viikossa, 26 % 1–3 kertaa kuukaudessa, 15 % noin kerran päivässä ja 8 % useammin kuin kerran päivässä. Tyypillinen käyttäjä tekee matkoja melko satunnaisesti. Suurimman osan matkoista polkee pieni, pyöriä paljon käyttävien ryhmä. Noin 20 % käyttäjistä tekee 60 % kaupunkipyörämatkoista.

Kaupunkipyöräilijöistä noin 73 % käyttää palvelua Helsingissä, 8 % Espoossa ja 19 % molemmissa. Valtaosa käyttäjistä on helsinkiläisiä ja espoolaisia: 80 % matkoista on niiden tekemiä, joiden asuinpaikka on kaupunkipyöräpalvelun alueella.

Käyttäjistä 49 % yhdistää kaupunkipyörän silloin tällöin joukkoliikennematkan osaksi, 28 % kulkee usein osan matkasta kaupunkipyörällä, osan julkisilla. Matkat, jotka ovat alkaneet tai päättyneet asemalle, ovat selkeästi yleisempiä niillä, jotka asuvat kaupunkipyöräalueen ulkopuolella.

Palvelualueella asuvat tekevät enemmän matkoja pelkästään kaupunkipyörällä, alueen ulkopuolella asuvat puolestaan tekevät useammin kaupunkipyörillä liityntämatkoja joukkoliikenteen asemille tai pysäkeille.

Kaupunkipyörät ovat korvanneet etenkin kävely-, raitiovaunu- ja bussimatkoja, mutta peräti 17 % kertoo korvanneensa kaupunkipyörällä myös automatkoja.

69 % kaupunkipyöräilijöistä kertoo palvelun tuoneen heille aikasäästöjä, enemmistölle 11–20 minuuttia viikossa.
Kaupunkipyöräpalvelun toimintaa seurataan ja kehitetään tilastojen, asiakkaiden yhteydenottojen, palautteiden ja asiakaskyselyiden avulla.

Voit lukea lisää asiakaskyselyn tuloksista täältä:

Kaupunkipyorien asiakaskysely 2018

Palvelu kasvaa Helsingissä, Espoon laajennus tapahtui jo tänä vuonna

Ensi vuonna kaupunkipyöräpalvelu laajenee Helsingissä itään ja pohjoiseen. HKL selvitti kaupunkilaisten toiveita ja tarpeita asemien sijoittelusta karttakyselyllä. Vastauksia saatiin yli 8 000.

”Alue rajautuu pohjoisessa Kehä I:n eteläpuolella Pitäjänmäkeen ja Oulunkylään. Idässä asemat sijoittuvat metrolinjan ympäristöön niin, että itäisin asema on Vartiokylässä”, HKL:n projektipäällikkö Samuli Mäkinen kertoo.

Käyttöön otetaan 88 uutta asemaa ja 880 pyörää. Tarkemmat sijainnit kauden 2019 kaupunkipyöräasemille julkaistaan vuodenvaihteessa.

Suuria käyttäjämääriä päästään laajennuksen myötä palvelemaan myös Helsingin kantakaupungissa entistäkin paremmin, kun pyörien määrä koko palvelussa kasvaa ja asemakapasiteettia lisätään myös nykyisen verkoston alueella.

Espoossa palvelu jatkuu samanlaajuisena kuin tänä vuonna.

”Asukkaiden toiveiden mukaan laajensimme palvelua elokuun alussa eteläisestä Espoosta Leppävaaraan”, toteaa Espoon liikenteenhallintapäällikkö Johanna Nyberg.

”Kaupunkipyörillä poljetaan Espoossa sekä itsenäisiä matkoja että joukkoliikenteen liityntämatkoja. Seudullisia Espoon ja Helsingin välisiä matkoja tehdään lähinnä Otaniemen ja Keilaniemen suunnalla”, Nyberg kertoo.

Seuraava kaupunkipyöräkausi käynnistyy Helsingissä ja Espoossa 1.4.2019. Rekisteröityminen avataan aiempien kausien tapaan noin pari viikkoa aiemmin. Helsingissä palvelun laajennukseen kuuluvat uudet asemat saadaan käyttöön toukokuun alussa.

Ensi vuonna kaupunkipyöräpalvelu laajenee Helsingissä itään ja pohjoiseen. Espoossa palvelu jatkuu samanlaajuisena kuin tänä vuonna. Kuva: Lauri Eriksson