HSL:n hallituksen päätöksiä 22.1.2019

Liikennöintisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2019-2020

 

Hallitus hyväksyi liikennöintisuunnitelman vuosille 2019-2020 ohjeellisena noudatettavaksi.

HSL:n bussilinjasto vahvistuu vuonna 2019 runkolinjoilla 500 ja 510. Pohjois-Espoon ja Leppävaaran bussireitteihin tulee huomattavia muutoksia. Tuusulan ja Keravan bussiliikenne painottuu liityntäyhteyksiin. Lähijunaliikenteen merkittävin muutos on se, että K- ja N-junat yhdistyvät.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019566-2

 

Kirkkonummen liityntälinjaston tarkistuksen linjastosuunnitelmasta päättäminen

 

Hallitus hyväksyi Kirkkonummen liityntälinjaston muutokset ohjeellisena noudatettavaksi aikaisintaan maaliskuusta 2019 lähtien.

HSL tekee Kirkkonummen bussiliikenteeseen muutoksia, jotka vaikuttavat eniten Kantvikissa, Tolsassa, Ravalsissa ja Lindalissa. Merkittävimmät muutokset ovat linjan 172V perustaminen sekä linjan 173Z liikennöintiaikojen laajeneminen myös päivä-, ilta- ja viikonloppuliikenteeseen. Muutosten tärkein tavoite on nopeuttaa matkustamista Kirkkonummen ja Matinkylän välillä. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan maaliskuussa.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019566-3

 

Bussiliikenteen ympäristöbonus Y9 -tarjouskilpailun ratkaisu

 

Hallitus päätti, että HSL maksaa tällä kilpailukierroksella ympäristöbonuksena päästöjä alentavista toimenpiteistä biodieselin, bioetanolin ja biokaasun käytöstä sekä pakokaasujen jälkikäsittelystä hyväksyttyjen tarjousten mukaisesti noin 1,7 miljoonaa euroa helmikuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana. Ympäristöbonuksia maksetaan tällä kilpailukierroksella Helsingin Bussiliikenteelle, Nobina Finlandilla, Pohjolan Kaupunkiliikenteelle ja Savonlinjalle.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019566-4

 

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen syksyllä 2018

 

Hallitus merkitsi tiedoksi asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Syksyn 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksessa matkustajista 86 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä HSL-joukkoliikenteeseen eli antoi sille arvosanan 4 tai 5. Matkustajat olivat nyt yhtä tyytyväisiä kuin syksyllä 2017.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019566-6

 

Tiedoksi merkittävät asiat

 

Hallitus merkitsi tiedoksi Vihdin kunnan joukkoliikenteen järjestämistapaselvityksen, HSL:n lausunnon Masalanportin asemakaavaehdotuksesta, HSL:n lausunnon Traficomin tulkinnoista puolesta asiointiin ja HSL:n vastauksen liikennevaliokunnan kysymykseen lipunmyyntirajapintojen avaamisesta.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019566-9

 

HSL:n lausunto Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelmasta

 

Hallitus päätti antaa Helsingin kaupungille lausunnon Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelmasta.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019566-11