HSL:n hallituksen päätöksiä 12.2.2019

Sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2018 ja tarkastussuunnitelma 2019

Hallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2018 sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin ja tarkastussuunnitelman vuodelle 2019.
Linkki pöytäkirjaan

Yhteenveto Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta ja arviointiselostusluonnoksesta (sova) annetuista lausunnoista ja kannanotoista

Hallitus päätti merkitä tiedoksi suunnitelmaluonnoksesta annetut lausunnot (28 lausuntoa ja 20 kannanottoa). MAL-suunnitelman ja vaikutusten arvioinnin viimeistely etenee HLJ-toimikunnan ja MAL-neuvottellukunnan ohjauksessa lausuntojen pohjalta.
Linkki pöytäkirjaan
 

Kertakorttien hankinta vuosille 2019-2022 ja optiot vuosille 2023 ja 2024

Hallitus päätti tilata kertakortit Confidex Oy:ltä.
Hankinnan arvo on sopimuskaudelta sisältäen mahdolliset optiot enintään 503 250 euroa (+alv 24%).
Linkki pöytäkirjaan
 

Integraatioalustasopimuksen lisähankinta

Hallitus päätti hankkia integraatioalustan ylläpitoa ja pienkehitystyötä Contrasec Oy:ltä enintään 204 000 eurolla (+alv 24%).
Linkki pöytäkirjaan

Sotaveteraanien vapaalipun myöntämisperusteen laajentaminen

Hallitus päätti, että sotaveteraanien vapaalippu myönnetään asuinkunnasta riippumatta kaikille sotaveteraaneille. Muutos tulee voimaan vyöhykeuudistuksen käyttöönoton yhteydessä.
Hallitus on jo aiemmin päättänyt, että vyöhykeuudistuksen käyttöönoton yhteydessä myös sokeat ovat oikeutettuja vapaalippuun asuinkunnasta riippumatta. Kahden verraten pienen ryhmän yhdistäminen sujuvoittaa tariffin hallintaa ja parantaa tietosuojan toteutumista.
Linkki pöytäkirjaan

Joukkoliikenteen kaluston laatututkimus syksyllä 2018

Hallitus päätti merkitä tiedoksi syksyn 2018 laatututkimuksen tulokset. Kaluston laatu oli tutkimuskaudella kaikkien kulkumuotojen kohdalla parempi kuin kevätkaudella 2018. Bussi- ja junaliikenteessä tulos oli parempi kuin kertaakaan aiemmin tutkimuksen toteutuksen aikana.
Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.
Linkki pöytäkirjaan


Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus päätti merkitä tiedoksi HSL:n antaman lausunnon Helsingin kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamisesta ja kannanoton Veromiehen asemakaavaluonnoksesta.
Linkki pöytäkirjaan