Kaluston kunto parani vuonna 2018

HSL-alueella liikennöivän kaluston kunto on parantunut viime vuoden aikana. Bussi- ja junaliikenteessä yllettiin seurantahistorian parhaaseen tulokseen. Kalusto oli syksyn 2018 tutkimuskaudella kaikkien kulkumuotojen kohdalla paremmassa kunnossa kuin kevään 2018 kaudella, ja lisäksi sekä bussi- että junaliikenteessä tulos oli parempi kuin kertaakaan aikaisemmin tutkimuksen toteutuksen aikana.

HSL valvoo joukkoliikennevälineiden kuntoa vuosittain tehtävillä tutkimuksilla. Tavoitteena on parantaa asiakkaiden matkustuskokemusta ja kaluston laatua. Syksyn 2018 tutkimusaineisto koskee havaintoja 4089 liikennevälineestä.

Busseista löytyi eniten korin ulkopintojen ja ikkunoiden vikoja. Eniten pisteet nousivat istuimien siisteyden kohdalla. Raitioliikenteen tulos palasi viime kevään notkahduksen jälkeen aiemmalle tasolleen. Myös raitioliikenteessä tuntuvimmin kohentui istuimien siisteys. Nivelraitiovaunuissa havaittiin erityisesti lattian ja portaiden poikkeamia sekä naarmutuksia ikkunoissa.

Myös metro- ja lähijunaliikenteen tulokset parantuivat alkuvuodesta. Metrossa havaittiin eniten ikkunoiden ja ikkunanpielien sekä seinien ja tukitankojen vaurioita. Lähijunista löytyi puolestaan istuimien siisteyteen sekä pöytiin ja roskakoreihin liittyviä puutteita.

Tutkimus lyhyesti

Syksyn 2018 tulokset sisältävät 4 089 bussin, vaunun ja junayksikön havainnot. Havainnoista 73 % tehtiin bussiliikenteessä, 8 % raitioliikenteessä, 12 % metroliikenteessä ja 7 % lähijunaliikenteessä. Syksyn 2018 tutkimuskausi ulottui syyskuun alusta marraskuun loppuun asti. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään liikennöitsijöille maksettavien laatubonusten ja heiltä perittävien laatusanktioiden määrittelyssä sekä kaluston laadun kehittämisessä. Kaluston laadunvalvonnan tavoitteena on parantaa matkustajan kokemaa laatua. Kaluston laatututkimus aloitettiin vuonna 2012, ja sen jälkeen myös asiakkaiden tyytyväisyys joukkoliikenteen kaluston laatuun on parantunut. Syksyn 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksessa 81 % vastaajista oli tyytyväisiä kaluston siisteyteen.
 

Linkki tutkimukseen