HSL:n hallituksen päätöksiä 5.3.2019

Päätösvallan siirtäminen toimitusjohtajalle vuosien 2011-2017 liikennöintisopimusten optioiden käyttämisessä

Hallitus päätti siirtää optioiden käyttämistä koskevan päätösvallan vuosina 2011–2017 kilpailutettujen 39 liikennöintisopimuksen osalta toimitusjohtajalle.
Linkki pöytäkirjaan:
http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019578-2

Esitys kunnille joukkoliikenteen pienkohteiden rakentamisesta vuodelle 2020

Hallitus päätti ehdottaa jäsenkunnille, että kunnat varaavat vuodelle 2020 määrärahat joukkoliikenteen pienkohteiden rakentamiseen.HSL tekee kunnille vuosittain esitykset joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä, jotta ne voidaan ottaa huomioon kuntien talousarviovalmistelussa sekä suunnittelu-ja rakentamisohjelmissa.

Kuntakohtaisiin esityksiin voi tutustua tarkemmin pöytäkirjan liitteistä.
Linkki pöytäkirjaan:
http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019578-3

Asiakirjojen toimittamisesta perittävien maksujen periaatteiden määrittäminen

Hallitus päätti, että HSL voi periä asiakirjamaksuja erityistatapauksissa, kun kyse on erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta, tutkimusaineistojen luovuttamisesta kaupalliseen tarkoitukseen tai erityisen laajojen asiakirjapyyntöjen selvittämisestä ja toimittamisesta sekä rekisteröidyn tietojen tarkastuspyynnöstä kolmen kuukauden sisällä edellisestä pyynnöstä.
Linkki pöytäkirjaan:
http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019578-4

Hallituksen päätöksen 18.12.2010 § 154 asiavirheen korjaaminen ja oikaisuvaatimuksen käsittely

Hallitus päätti käsitellä Karhusaariseura ry:n, Landbon Omakotiyhdistys ry:n,Puroniityn asukasyhdistys ry:n ja Östersundom-seura ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus hylättiin, koska perusteita päätöksen muuttamiselle ei ilmennyt.
Linkki pöytäkirjaan:
http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019578-5

Hallituksen päätöksen 18.12.2018 § 155 asiavirheen korjaaminen ja oikaisuvaatimuksen käsittely

Hallitus päätti käsitellä Bo Haglundin, Knut Haglundin ja Anni Laakson tekemän oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus hylättiin, koska perusteita päätöksen muuttamiselle ei ilmennyt.
Linkki pöytäkirjaan:
http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019578-6

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus päätti merkitä tiedoksi HSL:n lausunnon muistioluonnokseen "Uudelle rautateidenhenkilöliikennepalvelulle suoritettava taloudellisen tasapainon arviointi".
Linkki pöytäkirjaan:
http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019578-7