HSL:n tilinpäätös 2018

HSL:n tulos vuonna 2018 on 1,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. ”Talous toteutui talousarviossa oletettua paremmin. Matkustajamäärä nousi kolmella prosentilla edellisvuodesta ja lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,4 prosenttia. Liikennöitsijöille maksettavat korvaukset puolestaan alittivat talousarvion”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

HSL:n toimintatuotoista 50,8 prosenttia oli lipputuloja ja 46,9 prosenttia kuntaosuuksia. Loput toimintatuotot koostuivat muun muassa valtion tuista ja tarkastusmaksutuloista. Toimintatuotot olivat yhteensä 728,0 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion 6,4 miljoonalla eurolla (0,9 %). 

Lipputuloja kertyi yhteensä 370,1 miljoonaa euroa, mikä ylitti talousarvion 5,6 miljoonalla eurolla (1,5 %). Lippujen hintoja ei korotettu vuonna 2018. Mobiili- ja arvolippuihin tehdyt muutokset aiheuttivat keskimäärin 1,1 prosentin alennuksen lippujen hintoihin.

HSL:n jäsenkuntien maksamat kuntaosuudet olivat 341,1 miljoonaa euroa. Kuntaosuudet kasvoivat vuoden 2017 tasosta 59,2 milj. euroa (21,0 %). Kasvu johtui pääosin länsimetron valmistumisen myötä kasvaneista infrakustannuksista, jotka olivat 52,8 miljoona euroa (59,7 %).

Toimintakulut olivat 708,4 miljoonaa euroa, 14,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa (2,0 %). Suurin erä (70,4 %) koostui operointikustannuksista. Tilikausi 2018 oli länsimetron ensimmäinen kokonainen liikennöintivuosi. Talousarvioon sisältyi varautumista mahdollisiin poikkeusjärjestelyihin länsimetron häiriötilanteissa, mutta varauksista tarvittiin käyttöön vain osa.

Matkustajamäärät kasvoivat edellisestä vuodesta 3,3 prosenttia.  HSL:n liikenteessä tehtiin yhteensä 387,1 miljoonaa nousua eli yli miljoona nousua vuorokaudessa. Vuonna 2018 metron matkustajamäärä nousi kaikkien aikojen korkeimmaksi metron läntisen osuuden liikennöinnin myötä. Seutubussiliikenteessä oli vastaavan kokoinen lasku suorien linjojen vähenemisen vuoksi, mutta Espoon sisäisten linjojen matkustajamäärä lähes kaksinkertaistui. Raitiovaunu- ja lähijunaliikenteessä oli hieman kasvua.

HSL:n matkustajamäärät vuosina 2014–2018

             milj. nousua    Kasvu %   

2014    353,3               0,6    

2015    358,6               1,5    

2016    367,2               2,4

2017    374,7               2,0 

2018    387,1               3,3