Vuoden 2018 BEST-tutkimus toi HSL-alueelle hopeaa

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen pysyi korkealla tasolla vuonna 2018, sillä Helsingin seutu sijoittui Geneven jälkeen toiseksi kahdeksan Euroopan kaupungin välisessä BEST-vertailussa.

HSL-alueen asukkaista 75 prosenttia oli viime vuoden BEST-tutkimuksessa tyytyväisiä joukkoliikenteeseensä. Ensimmäisen sijan vei jo neljättä vuotta peräkkäin Geneve, jossa tyytyväisiä oli 83 prosenttia asukkaista.

HSL-alue pärjäsi monilla mittareilla muita BEST-kaupunkeja paremmin. Esimeriksi asukkaiden halukkuus suositella joukkoliikennettä oli selvästi korkeammalla tasolla kuin muualla. Myös tyytyväisyys joukkoliikenteen luotettavuuteen sekä matkustusmukavuuteen ylittivät muiden kaupunkien tason.

Vastaajat arvioivat kaiken kaikkiaan kymmentä joukkoliikenteen laatutekijää. HSL-alueen asukkaat olivat aiempaa tyytyväisempiä muun muassa häiriötilanteista tiedottamiseen sekä joukkoliikenteen rahalle antamaan vastineeseen. Myös tyytyväisyys kulkuneuvojen nykyaikaisuuteen kohosi vuodesta 2017.

HSL-sovellus ja mobiililippujen hintojen alentaminen kasvattivat asiakkaiden tyytyväisyyttä

”HSL:ssä vuonna 2018 toteutetut uudistukset, esimerkiksi HSL-sovellus, panostaminen häiriötiedottamiseen sekä mobiililippujen hintojen alentaminen vuoden alussa ovat parantaneet asiakkaiden tyytyväisyyttä”, osastonjohtaja Sini Puntanen HSL:stä sanoo. ”Matkustajat ovat myös panneet merkille HSL-alueella liikennöivät aiempaa nykyaikaisemman ja ympäristöystävällisemmän kaluston.”

Vaikka HSL menestyi kaupunkien välisessä vertailussa, asukkaiden kokonaistyytyväisyys laski kolme prosenttiyksikköä vuodesta 2017. Matkustajat olivat aiempaa tyytymättömämpiä muun muassa joukkoliikenteen luotettavuuteen ja matka-aikojen kohtuullisuuteen. Erityisen paljon arvosanat laskivat espoolaisten vastaajien keskuudessa. Tyytymättömyydessä heijastuu metron jatkaminen Espooseen ja varsinkin Etelä-Espoon siirtyminen liityntäliikenteeseen.  

Vuoden 2018 tutkimukseen osallistuivat HSL-alueen ja Geneven lisäksi Bergen, Kööpenhamina, Oslo, Trondheim, Rotterdam ja Tukholma. Kyselyyn vastasi yhteensä noin 2 100 asukasta kaikista HSL-alueen jäsenkunnista.