Haagan liikkumiskyselyyn voi vastata 1.9. asti

HSL kartoittaa liikkumiskyselyn avulla Haagan, Lassilan, Kannelmäen, Maununnevan, Hakuninmaan ja Kuninkaantammen alueilla kulkevien liikkumistottumuksia. Kysely painottuu linjojen 40, 41, 42 ja 43 liikennöintialueelle. Tietoja liikkumisesta kerätään linjastosuunnittelun tueksi Haagan alueen linjaston kehittämiseen.

Liikkumiskyselyyn voi vastata 1.9.2019 asti. Kyselyyn toivotaan vastauksia myös henkilöiltä, jotka eivät käytä joukkoliikennettä. Vastaamiseen menee noin 5–10 minuuttia.

Suunnittelutyön tavoitteena on muodostaa yksinkertaisempi linjasto, joka tarjoaa parempia liityntäyhteyksiä ja jota matkustajien on entistä helpompi käyttää. HSL selvittää esimerkiksi sitä, onko suunnittelualueen ja Helsingin keskustan välille mahdollista muodostaa yksi tiheällä vuorovälillä ja laajoilla liikennöintiajoilla kulkeva linja.

Haagan linjastosuunnitelma -blogi toimii virallisena vuorovaikutuskanavana. Blogisivustolla asukkailla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja keskustella HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa.

Haagan linjastosuunnitelma on jatkoa huhtikuussa 2019 hyväksytylle Helsingin poikittaislinjojen kehittämissuunnitelmalle, jonka yhteydessä tunnistettiin tarve tarkastella Haagan ja Kannelmäen alueen linjastoa. Tavoitteena on, että työ valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Mahdolliset muutokset linjastoon toteutetaan aikaisintaan vuonna 2021.

Kysely

Blogi