Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien uutta linjastoluonnosta voi kommentoida 8.9. asti

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosta on julkaistu toinen luonnos, joka on nähtävillä linjastosuunnitelman blogissa. Voit kommentoida luonnosta sunnuntaihin 8.9.2019 asti.

HSL:n suunnittelijat ovat muokanneet ensimmäistä, 14.11.–9.12.2018 kommenteilla ollutta luonnosta asukkailta saadun palautteen perusteella. Työlle haluttiin ottaa lisäaikaa ja suunnitella uutta luonnosta rauhassa, sillä asukkaat toivoivat paljon muutoksia ensimmäiseen luonnokseen. Palautteiden lisäksi suunnittelussa on hyödynnetty aiemmin teetettyä liikkumiskyselyä ja tietoja matkojen suuntautumisesta suunnittelualueella.

Suurimmat muutokset aiempaan luonnokseen verrattuna on tehty Pohjois-Espoon sekä Hämeenkylän ja Pähkinärinteen alueiden linjastoon. Myös Ylästön linjastoon on tehty muutoksia. Linjastoluonnoksessa esitetään, että Länsi-Vantaan ja Pohjois-Espoon alueiden linjasto pohjautuisi neljään uuteen runkolinjaan ja näitä täydentävään tiheään liityntäliikenteeseen.

HSL toivoo kommentteja asukkailta ja suunnittelualueella liikkuvilta ensisijaisesti blogiin. Palautetta on mahdollista jättää myös HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta. Kommentointiajan jälkeen HSL:n suunnittelijat käyvät saadun palautteen läpi. Tavoitteena on, että lopullinen linjastoluonnos menee HSL:n hallituksen käsittelyyn syksyn aikana. Linjastomuutokset on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022.

Linjastosuunnitelman tavoitteena on parantaa alueen joukkoliikennepalvelua sekä kehittää liikennöinnin täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Lisäksi tavoitteina ovat mahdollisiman sujuvat vaihtoyhteydet sekä helppo joukkoliikenteen päivittäinen käyttö.

Linjastosuunnitelman blogi