HSL tutkii syksyllä pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumista

Lähes 20 000 satunnaisesti valittua yli 7-vuotiasta Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asukasta saa syksyn aikana kutsun HSL:n tutkimukseen, joka selvittää heidän liikkumistottumuksiaan. Tutkimuksen avulla saadaan tärkeää tietoa liikennettä koskevien päätösten ja suunnitelmien pohjaksi, joten jos kuulut kutsun saaneisiin, kyselyyn kannattaa ehdottomasti vastata.

Ensimmäiset syksyn liikkumistutkimuksen kutsukirjeet lähtevät matkaan 22.8. ja viimeiset 23.11. Kutsun saa yhteensä 19 760 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asukasta. HSL toivoo runsasta osallistumista, sillä liikenteen suunnittelun ja liikennepoliittisten päätösten pohjaksi tarvitaan kattavaa ja tutkittua tietoa. Laaja otantatutkimus on ainoa tapa saada kokonaiskuva ihmisten liikkumistottumuksista ja liikkumisen syistä.

Tutkimuksella kerätään tietoa kaikenikäisten ja kaikenlaisia liikennevälineitä käyttävien asukkaiden liikkumisesta. Siksi on erittäin tärkeää, että kaikki kutsun saaneet vastaavat kyselyyn, liikkuivatpa he sitten omalla autolla, julkisilla, pyörällä, kävellen tai eivät liikkuneet kotoaan mihinkään.

”Selvitämme syksyn tutkimuksella myös sitä, kuinka HSL:n ABCD-vyöhykkeiden käyttöönotto on vaikuttanut pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumiseen”, liikennetutkija Elina Brandt HSL:stä kertoo.

Liikkumistutkimuksen tekevät yhteistyössä HSL sekä pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

Tutkimukseen voi vastata vain kutsun saanut

Kyselyyn vastataan netissä. Kutsuja saavat myös yli 7-vuotiaat lapset, jotka voivat vastata itsenäisesti tai vanhemman avustuksella. Yleisten liikkumistottumisten lisäksi vastaajia pyydetään täyttämään matkapäiväkirja yhdestä ennalta valitusta päivästä.

Koska kyseessä on tilastollinen tutkimus, johon poimitaan satunnaisesti edustava joukko kuntalaisia, tutkimukseen voivat vastata vain kutsun saaneet.

Tuloksista ovat kiinnostuneita liikenne- ja kaupunkisuunnittelijoiden lisäksi sekä kuntien päättäjät, media että tutkijat. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, että omat liikkumistarpeesi tulevat huomioiduiksi liikenteen suunnittelussa. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa vuoden 2020 maaliskuussa.

Lisätietoja:

Liikennetutkija Elina Brandt, HSL, puh. 040 504 2930, elina.brandt@hsl.fi

Erikoistutkija Pekka Räty, HSL, puh. 040 738 6559, pekka.raty@hsl.fi