Vastaa liikkumiskyselyyn Lauttasaaren liityntälinjoista

HSL kartoittaa liikkumiskyselyn avulla Lauttasaaressa kulkevien liikkumistottumuksia. Kysely painottuu linjojen 20 ja 21(B) liikennöintialueelle.

Voit vastata liikkumiskyselyyn 15.9. asti. Toivomme kyselyyn vastauksia myös henkilöiltä, jotka eivät käytä joukkoliikennettä. Vastaamiseen menee noin 5–10 minuuttia.

Keräämme tietoja Lauttasaaren liityntälinjojen suunnittelun tueksi. Tavoitteena on kehittää Lauttasaaren alueen metroliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennelinjastoa. Suunnitelmissa käsitellään etenkin bussilinjoja 20 ja 21(B), mutta tarkastelussa ovat mukana myös lähialueiden linjat 15 ja 104.

Suunnittelutyön tavoitteena on löytää ratkaisut nykyisen linjaston ongelmakohtiin ja sujuvoittaa liityntäliikennettä.

Mielipiteiden vaihto suunnitelmista tapahtuu Lauttasaaren liityntälinjaston tarkastelu -blogissa. Blogisivustolla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja keskustella HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa.

Tavoitteena on, että työ valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Mahdolliset muutokset linjastoon toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Kysely

Blogi