Liityntäpysäköintiin pian myös mobiililipulla - QR-lukijat asennetaan loppuvuoden aikana

Mobiililipun QR-lukijoita testataan Leppävaaran liityntäpysäköintihallissa. Loppuvuoden aikana QR-lukijat asennetaan kaikille liityntäpysäköintialueille, joissa jo on HSL-kortin lukijalaite.

Myös mobiililippua käyttävät pääsevät jatkossa HSL-alueen liityntäpysäköintiin. Nykyisin niitä liityntäpysäköintialueita, joihin vaaditaan voimassa oleva joukkoliikennelippu, on voinut käyttää vain HSL-kortilla.

HSL-alueella on tällä hetkellä 11 liityntäpysäköintialuetta (Matinkylä, Niittykumpu, Urheilupuisto, Tapiola, Ruoholahti, Kalasatama, Myllypuro, Leppävaara, Martinlaakso, Malmi ja Laajasalo), joiden käyttö edellyttää voimassa olevaa lippua HSL-kortilla.

”HSL tulee loppuvuoden 2019 aikana asentamaan kortinlukijoiden rinnalle QR-lukijat, jotka lukevat HSL:n mobiililipun tarkastajanäkymässä olevan QR-koodin. Tämä mahdollistaa sen, että liityntäpysäköintipaikat ovat paitsi sekä HSL:n kortti- että mobiililippuasiakkaiden myös niiden käytössä, jotka ovat hankkineet HSL:n matkalipun jonkin liikkumis- tai yhdistämispalvelun kautta. Tällä toimenpiteellä parannamme liityntäpysäköinnin käytettävyyttä sekä vastaamme samalla liikennepalvelulain 3. vaiheen vaatimuksiin”, HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen kertoo.

HSL on tämän vuoden aikana valmistellut QR-lukijoiden toteutusta ja ensimmäiset laitteet on asennettu Leppävaaran liityntäpysäköintihalliin. QR-lukijat eivät ole vielä ulkoasultaan lopulliset, vaan niihin tulee kortinlukijan kanssa samantyyliset kotelot. Lokakuusta alkaen QR-lukijoita ryhdytään asentamaan kaikille niille liityntäpysäköintialueille, joissa jo on HSL-kortinlukijat. Lukijat asennetaan ensin metroradan varrelle lännestä itään, sitten muihin kohteisiin.

QR-lukijat tulisi olla asennettuna kortinlukijoiden rinnalle vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen asennukset siirtyvät Kehäradan varren asemille, jonne tuodaan sekä kortinlukijoita että QR-lukijoita Vantaan kaupungin osoittamiin uusiin kohteisiin.  ”Tunnistautumista on tarkoituksenmukaista lisätä yhä useammalle liityntäpysäköintialueelle, jotta niiden käyttö rajoittuisi ensijaisesti joukkoliikenteen asiakkaille”, Jääskeläinen sanoo.

HSL on kehittämässä mobiililipun konelukua yhdessä valtakunnallisen TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ja useiden suomalaiskaupunkien kanssa. Koska valtakunnallisen ratkaisun toteuttaminen vie aikaa, HSL päätti hankkia liityntäpysäköintialueille erilliset QR-lukijat, joilla mobiililipun lukeminen onnistuu.

HSL:n tavoitteena on parantaa liityntäpysäköinnin asiakaskokemusta myös selkeyttämällä informaatiota ja opastusta yhdessä HSL-alueen kuntien kanssa. Helsingissä HKL on jo lähtenyt toteuttamaan HSL:n laatiman seudullisen liityntäpysäköintikonseptin mukaista opasteuudistusta. Ensimmäinen kohde on Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköinti.

Liityntäpysäköinti on joukkoliikenteen asiakkaille tarkoitettu pyörä- tai autopysäköintialue lähellä asemaa tai pysäkkiä. Liityntäpysäköinnillä parannetaan joukkoliikenteen saavutettavuutta ja edistetään kestävää liikkumista.