HSL esittää lippujen hintoihin alennuksia, jotka kannustavat pienentämään hiilijalanjälkeä

HSL esittää, että joukkoliikenteen lippujen hintoja alennetaan vuoden 2020 alussa. Esitetyt hinnanalennukset kohdistuvat pisimpiin, kolmen ja neljän vyöhykkeen matkoihin, eli esityksen mukaan ABC-, BCD-, CD- ja ABCD-lippujen hintoja laskettaisiin. Hinnanalennus koskisi sekä kerta- että kausilippuja. Esityksen mukaan AB-, BC- ja D-lippujen hinnat pysyvät ennallaan.

”Haluamme kannustaa erityisesti pitkää matkaa tekeviä käyttämään joukkoliikennettä, sillä siirtyminen autoilusta joukkoliikenteeseen kolmen ja neljän vyöhykkeen matkoilla edistää päästöjen vähennystavoitteita ja liikennejärjestelmän sujuvuutta parhaiten”, toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

AB- tai BC-lippujen hintoja ei esitetä laskettavaksi, sillä niiden matkustusalue on erittäin laaja ja joukkoliikenteen palvelutarjonta erinomainen lipun hintaan verrattuna. AB- ja BC-kertaliput ovat voimassa pitkään ja niillä voi vaihtaa liikennevälineestä toiseen 80 minuutin ajan. Vaihdolla ehtii monissa tilanteissa tehdä meno-ja paluumatkan yhdellä ja samalla lipulla.

”Esitetyistä hinnan alennuksista hyötyvät erityisesti C-ja D-vyöhykkeellä asuvat mutta myös monet A- ja B-vyöhykkeellä asuvat. Esimerkiksi helsinkiläiset ostavat 27 % ABC-lipuista ja ovat kolmanneksi suurin ostajaryhmä ABCD-lipuissa keravalaisten ja kirkkonummelalaisten jälkeen”, osastonjohtaja Mari Flink toteaa. 

HSL voi esittää alennuksia lipun hintoihin, koska lipputuloja on kertynyt budjetoitua enemmän. Lipunmyynti ja matkustajamäärät ovat kasvaneet uusilla vyöhykkeillä ennakoitua paremmin. Hintojen alentaminen pienentäisi HSL:n lipputuloja arviolta 6,9 miljoonalla eurolla vuonna 2020. Esitetty alennus on 2,4 prosenttia laskettuna kaikista hinnoista. Arvioitu lipputulokertymä ensi vuodelle olisi 391,3 miljoonaa euroa eli lähes 14 miljoonaa suurempi kuin toiminta- ja taloussuunnitelmassa ennakoitu. 

Näin hinnat muuttuvat esityksen mukaan vuoden 2020 alussa

Kertaliput Hinta 2019 Hinta 2020
AB, BC ja D * 2,80 2,80
ABC 4,60 4,10
BCD 5,40 4,10
CD 4,20 3,20
ABCD 6,40 5,70
Kausiliput 30 vrk Hinta 2019 Hinta 2020
AB, BC ja D * 59,70 59,70
ABC 107,50 96,70
BCD 115,80 96,70
CD 98,00 77,60
ABCD 156,40  139,70


* AB-, BC- ja D-lippujen hintoihin ei tule muutoksia.

HSL:n hallitus päättää lippujen hinnoista kokouksessaan tiistaina 29.10.