HSL:n hallituksen päätöksiä 29.10.2019

Matkalippujen hinnat vuonna 2020

Hallitus päätti HSL:n lippujen hinnat 1.1.2020 alkaen ja esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL-alueen joukkoliikenteen tarkastusmaksuksi säädetään 100 euroa. Lisäksi hallitus päätti selvittää, miten erilaiset alennukset vaikuttavat opiskelijoiden ja seniorien liikkumiseen ja HSL:n lipputuloihin. Hallitus selvittää myös, miten vyöhykkeiden lipunhintojen muutokset vaikuttavat ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2022

Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää hyväksyä talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2022. Lisäksi hallitus päätti ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2020.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN

Bussiliikenteen ympäristöbonus Y10 – tarjouskilpailun järjestäminen

Hallitus päätti hyväksyä mallin, jossa HSL hyvittää bussiliikennöitsijöilleen hiilidioksidi-, typen oksidi- ja lähipäästöjen vähenemän, jos se on saavutettu jäteperäisten biopolttoaineiden käytöllä ja muilla erillistoimenpiteillä. Hallitus päätti myös järjestää ympäristöbonusta koskevan erillisen tarjouskilpailun, jotta bonus voidaan ottaa käyttöön helmikuussa 2020, ja oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään tarjouskilpailun lopulliset tarjouspyyntöasiakirjat. Lisäksi hallitus päätti osoittaa ympäristöbonuksen Y10 soveltamiskaudelle 2020 yhteensä kolmen miljoonan euron (+alv.) suuruisen määrärahan.

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN

Matkustajien tyytyväisyys Suomenlinnan lauttaliikenteeseen (ASTY) kesällä 2019

Suomenlinnan lauttamatkustajien tyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla. Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN