HSL:n potkulautapilotin käyttäjät pitävät asemallista palvelua parempana kuin asematonta

HSL:n potkulautapalvelun käyttäjät ovat olleet kohtalaisen tyytyväisiä palveluun. HSL on testannut tänä vuonna palvelua Vuosaaressa toukokuun puolestavälistä lokakuun loppuun.

Potkulautapalvelu on perustunut kaupunkipyöräjärjestelmän tapaan kiinteisiin asemiin, joilta laudat on otettu käyttöön ja jonne ne on palautettu. Palvelun käyttäjät ovat pitäneet HSL:n järjestämän kyselyn perusteella asemallista palvelua parempana kuin asematonta sen selkeyden vuoksi. Potkulautojen sijainti on aina selvillä, ne eivät loju ympäriinsä ja asemat myös lataavat niillä olevia sähköpotkulautoja.

Yli puolella kyselyyn vastanneista on ollut kokemusta myös asemattomista potkulautapalveluista Helsingissä.

Potkulaudoilla ajettiin noin 17 000 matkaa

Palvelussa on ollut tarjolla sekä sähköisiä että potkittavia potkulautoja toukokuun puolivälistä lokakuun loppuun. Asemia on ollut 28 paikassa eri puolilla Vuosaarta, ja ne kerätään pois pilotin päätyttyä. Asemat pyrittiin sijoittamaan niin, että ne palvelisivat ihmisten liikkumistarpeita asuin-, työ-, asiointi- ja virkistyspaikkojen välillä.

Palvelua on käytetty palveluntoimittaja Samocat Sharingin sovelluksella. Tavallisen potkulaudan käyttö on maksanut 50 senttiä ensimmäiseltä viideltä minuutilta ja viisi senttiä seuraavilta minuuteilta. Sähköpotkulaudasta on puolestaan veloitettu yksi euro ensimmäiseltä viideltä minuutilta ja 15 senttiä seuraavilta minuuteilta.

Esimerkiksi 15 minuutin käyttö on maksanut tavallisella potkulaudalla yhden euron ja sähköpotkulaudalla 2,5 euroa. Hinnat ovat olleet hieman edullisempia verrattuna Helsingin kantakaupungissa toimiviin sähköpotkulautapalveluihin.

HSL markkinoi Samocatin palvelua Vuosaaressa ennen palvelun käynnistymistä ja sen aikana. Palvelulle tehtiin kampanjasivu (hsl.fi/potkulaudat), ja asemien sijainnit ja lautojen saatavuustiedot on näytetty myös Reittioppaassa.

Kampanjoinnista huolimatta palvelun käyttäjämäärät jäivät odotettua vähäisemmäksi: laudoilla ajoi reilut 4 000 ihmistä. Matkoja ajettiin noin 17 000. Niistä 70 % on tehty sähkölaudoilla ja 30 % tavallisilla potkulaudoilla. Käyttöaste oli alhainen, noin 0,4 matkaa potkulautaa kohden päivässä, mikä on samalla tasolla Vantaan kaupunkipyörien käyttöasteen kanssa. Eniten matkoja on ajettu klo 16-23. Keskimääräinen matkan kesto on ollut 19 minuuttia. Suosituin potkulauta-asema on ollut ”Metro itä”, joka sijaitsee Vuosaaren metroaseman itäpuolella.

Potkulautoja on käytetty lähinnä satunnaisilla matkoilla

Asiakaskyselyn perusteella Samocatin potkulautoja ei ole käytetty säännölliseen liikkumiseen, sillä suurin osa on käyttänyt lautaa vain muutaman kerran kuukaudessa tai harvemmin. Vastaajista lähes puolet kertoi ajelleensa laudalla huvikseen, ja 44 prosenttia kertoi käyttäneensä niitä vapaa-ajan matkoilla. Työmatkoilla lautoja kertoi käyttäneensä reilu viidennes.

Potkulaudat korvasivat eniten kävely- (46 %), bussi- (28 %) ja pyörämatkoja (20 %), mutta myös automatkoja (12 %). Lähes kolmannes vastasi, ettei potkulauta ole korvannut muita kulkutapoja, mikä selittyy huviajeluiden suurella määrällä. Lähes joka toinen vastaaja koki saaneensa palvelusta ajallista säästöä, rahallista säästöä vain noin joka kymmenes.

Palvelun ideaa pidettiin hyvänä, mutta sen laadussa todettiin olevan puutteita. Toimivuusongelmista johtuen palvelua ei oltu kovin halukkaita suosittelemaan ystäville (NPS-arvo heikko), mutta palveluun oltiin kuitenkin kohtalaisen tyytyväisiä (yleisarvosana 3,44 asteikolla 1–5, jossa 1 huonoin ja 5 paras arvosana).

”HSL toteutti potkulautapilotin IdeaLab-hankekilpailun tuloksena, emmekä ole nyt jatkamassa yhteistyötä Samocat Sharingin kanssa. Saimme kokeilusta arvokasta oppia ja kokemusta, jota hyödynnämme kestävän liikkumisen edistämistyössämme”, kertoo HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen.

Tutustu tarkemmin asiakaskyselyn tuloksiin.

Potkulautapalvelun potkulauta-asema Vuosaaressa