Matkustajat tyytyväisiä Suomenlinnan lauttaliikenteeseen

Suomenlinnan lauttaliikenteen matkustajat antoivat HSL:n liikenteelle erittäin hyvän yleisarvosanan, kun HSL tutki asiakastyytyväisyyttä lautalla kesällä 2019. Yleisarvosana oli 4,26 asteikolla 1–5. Matkustajista 90 prosenttia oli tyytyväisiä lauttaliikenteeseen.

Tyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla siitä huolimatta, että matkustajamäärät kesäkuukausina ovat kasvaneet viime vuosina jatkuvasti. Erityisen korkea oli liikennöitsijää arvioiva kokonaisarvosana – se oli 4,49. Suomenlinnan lauttaa liikennöi Suomenlinnan Liikenne Oy.

Osittain lauttaliikenteen korkea asiakastyytyväisyys selittyy sillä, että Suomenlinnaan tehdään varsinkin kesällä paljon yksittäisiä vapaa-ajan matkoja. Vakituisesti Suomenlinnassa asuvien matkustajien tyytyväisyys oli keskimääräistä heikompi. Heistä tyytyväisiä oli 82 prosenttia, kun taas muista kuin suomenlinnalaisista lauttamatkustajista tyytyväisiä oli 91 prosenttia.

Suomenlinnan asukkaat kuitenkin olivat muita matkustajia tyytyväisempiä, kun arvioitiin henkilökunnan palvelukykyä: luku oli peräti 94 prosenttia. Myös Suomenlinnan asukkaiden tyytyväisyys lauttaliikenteestä ja aikatauluista saatavilla olevaan tietoon nousi selkeästi kesästä 2018. Yksi taustalla oleva syy liittyy siihen, että Reittioppaan pysäkkikohtaiset aikataulut ovat nykyään aiempaa paremmin saatavilla.

Matkustajatyytyväisyyttä nosti myös se, että Kauppatorin laiturissa otettiin kesäksi 2019 käyttöön Suomenlinnan asukkaille tarkoitettu kulkuportti. Suomenlinnan laiturissa asukkaiden oma kulkuportti tuli käyttöön jo vuonna 2017.

HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä Suomenlinnan joukkoliikenteeseen 1.6.–31.8. toteutettavalla kyselytutkimuksella. Kesällä 2019 tutkimukseen osallistui yli 1200 lauttamatkustajaa.

Kuva Suomenlinnan lautasta