HSL:n hallituksen päätöksiä 26.11.2019

HSL:n lähijunaliikenteen kalusto- ja varikkohankinnan valmistelu

Halliitus päätti käynnistää uusien lähijunien hankintaa valmistelevat toimet yhdessä Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n kanssa. Hallitus myös valtuutti toimitusjohtajan käynnistämään tarvittavan selvitykset muun muassa junien ominaisuuksiin ja lukumäärään sekä varikkoratkaisuihin liittyen. Junien hankinnan käynnistämistä ja varikkoratkaisua koskevat hankepäätösesitykset tuodaan hallituksen käsiteltäväksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella: linkki

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 49/2019 ratkaisu

Hallitus päätti valita kilpailukohteiden 260 ja 261 voittajaksi Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab:n. Yhtiö alkaa liikennöidä linjoja 562 ja 587 elokuusta 2020 alkaen, linjoja 75, 77 ja 79N elokuusta 2021 alkaen (kohde 260) sekä linjaa 55 vuoden 2021 alusta (kohde 261).

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella: linkki

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN

Liikennöinnin yksinoikeuden myöntäminen tarjouskilpailun 49/2019 voittaneille liikennöitsijöille

Hallitus myönsi Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle yksinoikeuden edellä mainittujen kohteiden liikennöintiin.

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN

Operaattorimaksupalvelut 1.1.2020

Hallitus päätti valita HSL:n operaattorimaksupalveluiden (HSL:n sovelluksen mobiililiput, jotka maksetaan puhelinlaskun yhteydessä) toimittajaksi Telia Finland Oyj:n, Elisa Oyj:n, DNA Oyj:n ja Moi Mobiili Oy:n.

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN

MAL 2019 -jälkiarvioinnin tuloksia

Hallitus päätti merkitä MAL 2019 -jälkiarvioinnin tulokset tiedoksi.

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN