HSL:n hallituksen päätöksiä 17.12.2019

HSL-tuloskortin hyväksyminen vuodelle 2020

Hallitus hyväksyi HSL-tuloskortin vuodelle 2020 siten, että tuloskortin painoarvo on 60 prosenttia tulospalkkiosta.

Linkki pöytäkirjaan

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 50/2020 järjestäminen

Hallitus päätti järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun, joka sisältää Itä-Helsingissä ja Itä-Vantaalla liikennöitäviä linjoja. Tarjouskilpailu käynnistyy tammikuun 2020 puolivälissä, ja liikennöintisopimukset alkavat elokuussa 2021.

Kilpailutus koostuu yhdestä kohteesta, joka on kooltaan poikkeuksellisen suuri. Kohteen sopimuskausi on seitsemän vuotta, ja jatko-optio voi olla enintään kolme vuotta. Kohteeseen vaadittavasta kalustosta noin 43 prosenttia on sähköbusseja. Uutta runkolinjaa 570 on tarkoitus liikennöidä kokonaisuudessaan sähköllä toimivilla nivelbusseilla.

Liikennöintisopimukseen sisältyy myös velvoite vuokrata sopimuskauden ajaksi Itä-Vantaalle rakennettava Ojangon bussivarikko Vantaan kaupungin omistamalta Kiinteistö Oy Kehäsuoralta.

Linkki pöytäkirjaan

Haagan linjastosuunnitelman hyväksyminen

Hallitus päätti hyväksyä Haagan linjastosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Uusi linjasto pyritään ottamaan käyttöön elokuussa 2021.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Paristonäyttöjen ja näyttöjärjestelmän ylläpidon hankinnan käynnistäminen ja suorahankinta kilpailutuksen ajaksi

Hallitus päätti käynnistää paristonäyttöjen ja näyttöjärjestelmän ylläpidon kilpailutuksen siten, että uusi hankintasopimus olisi voimassa 1.1.2022 alkaen. Ajalle 22.12.2019–31.12.2021 hallitus päätti hankkia paristonäytöt ja näyttöjärjestelmän ylläpidon suorahankintana Axentia Technologies AB:lta. HSL käyttää paristonäyttöjä sellaisissa paikoissa, joihin ei ole saatavilla jatkuvaa sähkövirtaa.

Linkki pöytäkirjaan

Bussiliikenteen sopimusasiakirjojen kehittäminen

Hallitus päätti hyväksyä periaatteet bussiliikenteen sopimusehtojen kehittämiseksi.

Linkki pöytäkirjaan

Vyöhykeuudistuksen vaikutukset

Hallitus päätti merkitä vyöhykeuudistuksen vaikutusarvioinnin tiedoksi.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan