Pääkaupunkiseudun syksyn 2019 liikkumistutkimus on päättynyt, kiitämme vastaajia

Elokuussa alkanut pääkaupunkiseudun syksyn 2019 liikkumistutkimus on päättynyt. Tutkimus, jonka toteutimme yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa, selvitti matkapäiväkirjojen avulla asukkaiden liikkumistapoja: mistä mihin he liikkuvat ja mitä liikennevälineitä he käyttävät.

Kutsun kyselyyn sai elo-marraskuussa yhteensä lähes 18 000 satunnaisesti valittua yli 7-vuotiasta Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asukasta. Saimme vastauksia noin 2 100.

Liikkumistutkimuksella kerättiin tietoa kaikista kulkutavoista, niin henkilöautoilusta, joukkoliikenteestä, pyöräilystä kuin kävelystäkin.

”Kiitämme lämpimästi kaikkia, jotka käyttivät aikaansa vastaamiseen”, tutkija Elina Brandt sanoo. ”Liikkumistutkimus on tärkeimpiä tekemiämme tutkimuksia. Laaja otantatutkimus on ainoa keino, jolla voimme saada kokonaiskuvan seudun asukkaiden liikkumistottumuksista ja liikkumisen syistä.”

”Postin työnseisaus haittasi valitettavasti tiedonkeruun loppuvaihetta. Kirjeitä saapui perille vasta tutkimuspäivän jälkeen ja tiedonkeruujakson viimeiset kirjeet jäivät kokonaan lähettämättä. Onneksi suurin osa tutkimusjaksosta sujui kuitenkin ongelmitta.”

Tutkijat ryhtyvät seuraavaksi analysoimaan aineistoa. Syksyn tutkimuksesta etsitään vastausta muun muassa siihen, kuinka kevään 2019 vyöhykeuudistus on vaikuttanut pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumiseen. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa keväällä 2020.

Lisätietoja:

Liikennetutkija Elina Brandt, HSL, puh.  040 504 2930, elina.brandt@hsl.fi

Erikoistutkija Pekka Räty, HSL, puh. 040 738 6559, pekka.raty@hsl.fi