Vyöhykeuudistus toi lisää matkustajia ja kasvatti lipunmyyntiä

Huhtikuun lopun vyöhykeuudistus on tuonut lisää matkustajia joukkoliikenteeseen ja kasvattanut lipunmyyntiä. Matkustajamäärät ovat kasvaneet koko vuoden ajan, mutta nousu on ollut selvästi voimakkaampaa vyöhykeuudistuksen jälkeen. Ennen uusia vyöhykkeitä kasvua oli 1,9 prosenttia, kun uudistuksen jälkeen touko–lokakuussa matkustajia oli 3,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 touko–lokakuussa.

Erityisesti Espoon metroasemilla on ollut vyöhykeuudistuksen jälkeen enemmän matkustajia: touko–lokakuussa 2019 niiltä on noussut kyytiin reilut 10 prosenttia edellisvuotta enemmän matkustajia, kun lisäystä koko metrolinjalla oli 2,3 prosenttia. Espoon sisäisillä bussilinjoilla matkustajamäärät ovat kasvaneet tammi–lokakuussa 4 prosenttia. Länsiväylän autoliikenne väheni hieman heti länsimetron liikenteen aloittamisen jälkeen marraskuussa 2017 ja näyttää vuonna 2019 vakiintuneen aiempia vuosia hieman alemmalle tasolle. 

Syksyllä lähijunien matkustajamäärät ovat kasvaneet pää- ja rantaradalla. Kehäradan matkustajamäärät ovat hieman laskeneet, koska matkustajia on siirtynyt K-juniin sen jälkeen, kun myös K-junat alkoivat pysähtyä kaikilla asemilla. K-junien matkustajamäärät ovat kuitenkin kasvaneet selvästi enemmän kuin kehäradan junissa vähentyneet.  

Busseissa on ollut enemmän matkustajia erityisesti A- ja B-vyöhykkeiden pysäkeillä mutta myös C-vyöhykkeellä juna-asemien lähistöllä. Bussireitin 560 länsipäässä matkustajamäärät ovat nousseet, koska Myyrmäestä on tullut aiempaa suositumpi vaihtopaikka. Kaikkiaan linjan matkustajamäärä on kasvanut 19 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. 

Kulkuvälineittäin tarkasteltuna matkustajamäärät ovat nousseet kuluvana vuonna metrossa 4,5 prosenttia, busseissa 4,7 prosenttia ja lähijunissa 5,4 prosenttia. 

”Siirtyminen vyöhykkeisiin vaikuttaa ensimmäisen vuoden tulosten perusteella onnistuneelta uudistukselta, joka on lisännyt joukkoliikenteen suosiota kaikissa kunnissa ja kaikilla vyöhykkeillä”, osastonjohtaja Mari Flink sanoo.

Kertalipuista on siirrytty kausi- ja vuorokausilippuihin

Vyöhykeuudistuksen yhteydessä lippujen hinnat laskivat monilla alueilla. Keskimääräinen hinnanalennus oli 1,3 prosenttia, mutta hinnan laskusta huolimatta vyöhykeuudistuksen jälkeiset lipputulot ovat selvästi ylittäneet kevään ennusteet.

Kertalippuja on myyty lukumääräisesti vähemmän, mutta lipputulot ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Ennen vyöhykeuudistusta kertalipuista 37 prosenttia oli seutulippuja, nyt ABC-lippujen osuus on vain 18 prosenttia. Yli 60 prosenttia nyt myydyistä kertalipuista on AB-lippuja. 

Kausilippuja on ostettu vyöhykeuudistuksen jälkeen enemmän. Edellisvuoteen verrattuna kausilippujen euromääräinen myynti on kasvanut 3,6 prosenttia ja myytyjä kausipäiviä on 12 prosenttia enemmän touko–lokakuussa 2019. Ostettujen kausilippujen pituudet ovat kasvaneet kaikilla vyöhykkeillä. 

Vuorokausilippujen myyntitulot ovat kasvaneet 45 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Eniten niiden myynti on lisääntynyt HSL-sovelluksessa, jossa nousua on ollut peräti 140 prosenttia. 

HSL:n matkustajamäärät tammi–lokakuussa 2018 ja 2019

Miljoonaa nousijaa 2019 2018 Muutos Muutos %
Metro  76,3 73,0 3,3  4,5 %
Suomenlinnan lautta  2,0 2,0 0,0 -0,6 %
Bussit  145,0 138,4 6,6   4,7 %
Lähijunat 57,8 54,9 2,9 5,4 %
Raitiovaunut 46,5 50,4 -3,9 -7,7 %

 

Raitiovaunujen matkustajamäärät 

Miljoonaa nousijaa tammi–helmikuu maalis–huhtikuu touko–lokakuu
2018 10,1 11,0 29,3
2019 9,9 9,5 27,1
Muutos -0,2 -1,5 -2,2
Muutos %  -1,5 % -13,8 % -7,6 %

Raitiovaunujen matkustajamäärien vertailua vuonna 2018 ja 2019 vaikeuttaa Sörnäisten laajamittaiset poikkeusjärjestelyt, jotka alkoivat 4. maaliskuuta 2019. Heti sen jälkeen matkustajamäärät laskivat, koska matkustajilla oli vaikeuksia löytää uusia reittejä ja sovittaa niitä omille matkoilleen. Vyöhykeuudistuksen jälkeen touko–lokakuussa matkustajamääristä on palautunut noin puolet maalis–huhtikuun pudotuksesta. Vaikuttaa siis siltä, että matkustajamäärien lasku johtuu poikkeusreiteistä, ei niinkään vyöhykeuudistuksesta.