Olemme mukana Fiksusti töihin -foorumissa entistä päästöttömämpien työmatkojen puolesta

Olemme liittyneet mukaan suomalaisten työmatkaliikkumisen kehittämistä varten perustettuun Fiksusti töihin -foorumiin. Valtakunnallisen foorumin tavoitteena on, että mahdollisimman moni suomalainen kulkisi työmatkansa omalle terveydelleen sekä ympäristölle järkevällä tavalla.

Traficomin johdolla toimivassa foorumissa ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, STTK, SAK, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Teknologiateollisuus, Sitra, Jyväskylän ja Lahden kaupungit, Suomen kasvukäytävä, UKK-instituutti, Aalto-yliopisto, Motiva, Helsingin Seudun Liikenne, Liikenneturva ja Työterveyslaitos. 

Kuva Nolla päästö -kylttiä kannattelevasta henkilöstäFiksusti töihin -foorumi toimii aktiivisen ja kestävän työmatkaliikkumisen edistäjänä strategisella tasolla. Foorumin tavoitteena on lisätä yhteistyötä muun muassa työnantajien, työntekijöiden, kuntien, ympäristö- ja vastuullisuustoimijoiden, työhyvinvoinnin ja liikunnan edistäjien, kestävän liikkumisen toimijoiden ja palveluntarjoajien kesken.

Kestävä työmatkaliikenne vähentää päästöjä

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on tärkeä osa Suomen ilmastotavoitteita. Kaikkia keinoja tarvitaan, jotta päästöt saadaan laskuun. Yksi keino on työmatkojen kulkeminen kestävästi: kävellen, pyörällä, joukkoliikenteellä, kimppakyydillä, erilaisilla liikkumispalveluilla tai yhdistelemällä kestäviä kulkutapoja automatkaan. 

Nykytilanteessa suomalaiset taittavat noin kaksi kolmasosaa kodin ja työpaikan välisistä matkoista henkilöauton kuljettajana. Henkilöautoa käytetään myös hyvin lyhyillä työmatkoilla. Työmatkojen keskipituus on Suomessa 16 kilometriä, mutta jo 1-2 kilometrin työmatkoilla henkilöautoa käyttää 47 % suomalaisista.

Kannatusta ilmastotoimille kuitenkin löytyy: vuoden 2019 ilmastobarometrissa 43 % oman auton käyttäjistä ilmoitti vähentäneensä auton käyttöä ja lisänneensä kestävää liikkumista. Työntekijöille tehdyssä kyselyssä puolestaan ilmeni, että vastaajat näkivät kestävän työmatkaliikkumisen tärkeimpinä hyötyinä oman terveyden parantumisen ja rahallisen säästön liikkumisessa, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ollessa kolmantena. Myös kansallisessa Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa on tunnistettu kestävään ja aktiiviseen työmatkaliikkumiseen vaikuttaminen hyväksi keinoksi.

Työpaikkojen rooli on tärkeä

Fiksuun työmatkaliikkumiseen panostamalla työpaikat voivat edistää työhyvinvointia ja samalla toteuttaa omaa yhteiskuntavastuutaan ilmastotalkoissa. Keinoja on monia, kuten etätyön mahdollistaminen, työsuhdematkaliput, tuet ja kannusteet kävelyyn ja pyöräilyyn, sähköpyörien tai muiden uusien välineiden kokeilut sekä erilaiset kisat ja kampanjat. Työpaikan olosuhteisiin liittyviä keinoja ovat autojen ja pyörien pysäköintijärjestelyt, hyvät sosiaalitilat aktiivisille työmatkaliikkujille, sähköauton latauspisteet ja joukkoliikenteen aikatauluinfo. Olennaista on lisäksi yhteistyö työntekijöiden, alueen muiden työnantajien ja kunnan kanssa.   

Tutustu aiheeseen tarkemmin:

Kyselytutkimus suomalaisten suhtautumisesta kestävän liikkumisen muotoihin ja työmatkaliikkumiseen

Valtakunnallista tilastotietoa työmatkoista

Lue lisää fiksusta työmatkaliikkumisesta