Lauttasaari saa uuden bussilinjaston, joka on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä matkustajien kanssa

Lauttasaaren bussilinjasto uudistuu 10.8.2020. Eniten muutoksia tapahtuu Vattuniemessä. Linja 21, Kamppi – Ruoholahti – Vattuniemi – Lauttasaari (M), korvaa Lauttasaaren metroaseman ja Vattuniemen väliä liikennöivän linjan 21(B). Vattuniemeä palvelevien bussivuorojen määrä kasvaa nykyisestä. Uuden linjan reitti on nykyistä suorempi, joten liityntämatkat Vattuniemen eteläkärjestä Lauttasaaren metroasemalle, Ruoholahteen ja Kamppiin nopeutuvat.

Myös Katajaharjussa tapahtuu muutoksia. Uusi linja 20B alkaa liikennöidä Lauttasaaren metroaseman ja Katajaharjun väliä. Liityntäyhteydet metroaseman ja Katajaharjun välillä tihenevät.
 
Katajaharjusta pääsee Etelä-Helsingin suuntaan linjalla 20, joka liikennöi reittiä Katajaharju (M) – Lauttasaari (M) – Ruoholahti (M) – Punavuori. Katajaharjusta ja Isokaarelta säilyy vaihdoton yhteys Ruoholahteen ja linja tarjoaa jatkossa vaihdottoman yhteyden Bulevardille ja Punavuoreen asti. Linjan ansioista Lauttasaaresta säilyy yhteys myös Etelä-Helsingin kouluihin.

Uusi linja 22 liikennöi väliä Vattuniemi – Katajaharju. Linja vahvistaa Lauttasaaren sisäisiä yhteyksiä.

Uusi linjasto on suunniteltu matkustajia kuunnellen 

Uudistusten taustalla on palaute, jota olemme saaneet Lauttasaaren asukkailta sen jälkeen, kun saari siirtyi liityntälinjastoon tammikuussa kaksi vuotta sitten. Palautetta on tullut etenkin liityntäliikenteen hitaudesta, linjojen epäsäännöllisyydestä sekä Lauttasaaren linjojen Etelä-Helsingin päätepysäkkien liikenteellisistä ongelmista.

Ryhdyimme kehittämään bussilinjastoa tiiviissä yhteistyössä Lauttasaaren asukkaiden ja muiden saarella matkustavien kanssa. Suunnittelutyö alkoi liikkumiskyselyllä, jolla kartoitimme Lauttasaaressa ja Etelä-Helsingissä kulkevien liikkumistottumuksia ja -tarpeita. Matkustajilla oli mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmia muun muassa blogissa, asukasilloissa ja asukaspaneelissa.

Liikkumiskyselyyn tuli lähes 3 500 vastausta ja linjastoluonnos keräsi eri vaiheissaan yhteensä noin 500 kommenttia. Kiitämme lauttasaarelaisia ja muita suunnitelussa mukana olleita aktiivisuudesta.