Mahdollisia peruutuksia HSL:n junaliikenteessä

Päivitetty ti 3.3. klo 10:

Osa HSL:n junaliikenteen vuoroista saattaa yhä jäädä ajamatta edelleen jatkuvan veturinkuljettajien ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia. Kiellon ovat asettaneet Rautatiealan Unioni RAU ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Kielto liittyy meneillään oleviin työehtosopimusneuvotteluihin.

Kiellolla voi olla vaikutusta paitsi HSL:n lähijunaliikenteeseen myös muihin VR:n ajamiin junavuoroihin. Yksittäisiä junavuoroja voidaan joutua perumaan.

Poikkeuksista junaliikenteessä tiedotetaan HSL:n verkkosivuilla osoitteessa hsl.fi ja Reittioppaassa (reittiopas.hsl.fi). Ajantasainen tieto junaliikenteestä on saatavilla myös VR:n verkkosivuilta osoitteessa vr.fi/liikennetilanne.