HSL-alueen asukkaiden tyytyväisyys joukkoliikenteeseen pysyi viime vuoden BEST-tutkimuksessa korkealla tasolla

HSL-alueen asukkaista 76 prosenttia oli viime vuoden BEST-tutkimuksessa tyytyväisiä joukkoliikenteen palveluihin. Tulos parani prosenttiyksiköllä vuodesta 2018 ja oikeutti Euroopan kaupunkialueiden vertailussa toiselle sijalle. Ensimmäisen paikan vei jo viidettä vuotta peräkkäin Geneve, jossa tyytyväisiä oli 79 prosenttia asukkaista.

Vastaajat arvioivat kymmentä joukkoliikenteen laatutekijää. HSL-alue menestyi lähes kaikilla mittareilla muita BEST-kaupunkeja paremmin. Helsingin seudun vastaajat olivat halukkaampia suosittelemaan joukkoliikennettä toisille kuin muiden tutkimuskaupunkien asukkaat. Myös tyytyväisyys rahalle saatuun vastineeseen, joukkoliikenteen luotettavuuteen sekä matkustusmukavuuteen oli täällä korkeampi kuin muilla kaupunkiseudulla.

Helsingin seudun asukkaat olivat vuoteen 2018 verrattuna entistä tyytyväisempiä etenkin lippujen hintoihin, liikenteen häiriötilanteista tiedottamiseen sekä kulkuvälineiden siisteyteen.  

”Kevään 2019 vyöhykeuudistus on lisännyt etenkin B-vyöhykkeellä asuvien espoolaisten ja vantaalaisten tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen”, osastonjohtaja Sini Puntanen  sanoo. ”Kasvanut tyytyväisyys häiriötiedottamiseen pohjautuu HSL-sovelluksen jatkuvaan kehittämiseen sekä muihin panostuksiimme tiedottamiseen eri kanavissa. Matkustusmukavuuden kasvun taustalla on muun muassa se, että HSL-alueella kulkee yhä enemmän nykyaikaista ja aiempaa ympäristöystävällisempää kalustoa.”

Vuoden 2019 tutkimukseen vastasi HSL-alueella noin 2 100 henkeä, ja mukana oli vastaajia kaikista jäsenkunnistamme. Tutkimuksessa olivat mukana myös Tukholman, Oslon,  Kööpenhaminan, Bergenin, Geneven, Trondheimin ja Rotterdam-Haagin kaupunkiseudut.