Liikkumiskysely kertoo, että sipoolaiset toivovat lisää bussivuoroja

Sipoon bussiliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti siitä alkaen, kun vastuu kunnan joukkoliikenteen järjestämisestä siirtyi meille vuonna 2014. Tammi-helmikuussa tekemämme liikkumiskysely kartoitti sipoolaisten toiveita joukkoliikenteeseen liittyen, ja kysely toi selvästi esille merkittävimmät kehittämistarpeet.

Sipoossa matkustavien tärkein toive on nykyistä suurempi bussivuorojen tarjonta. Tiheämpää vuoroväliä toivottiin etenkin linjoille 841 Itäkeskus – Söderkulla – Nikkilä, 985 Nikkilän kartano – Kerava sekä 785 Nikkilän kartano – Rautatientori.

Vastaajat antoivat palautetta myös liikennöintiajoista etenkin Nikkilän seudulla ja pohjoisessa Sipoossa. Kyselyssä kommentoitiin muun muassa Nikkilän ja Rautatientorin välisten linjojen 785-788 varhain loppuvaa iltaliikennettä ja toivottiin paremmin toimivia aamuvuoroja.

Vastaajat nostivat esille myös Nikkilän ja Helsingin välisten suorien vuorojen vähäisen määrän viikonloppuisin, jolloin liikenne hoituu pääosin Keravan kautta.

Lukuisissa avoimissa palautteissa toivottiin bussiliikennettä Taasjärvelle, Pähkinälehdon palvelun parantamista sekä linjan 985 aikataulujen tahdistamista juniin. Parempia yhteyksiä toivottiin myös Lentoasemalle, Tikkurilaan ja Korsoon sekä HSL-alueen ulkopuolelle varsinkin Porvooseen ja Pornaisiin.

Vastaajien kokonaistyytyväisyys Sipoon joukkoliikenteeseen oli 4,8 asteikolla 1-10.

Kilpailuttaminen ja rakentaminen luovat tarpeita uudistaa linjastoa

Nettikyselyssämme vieraili yli tuhat henkeä, joista noin puolet käytti joukkoliikennettä päivittäin. Teimme kyselyn, koska kilpailutamme Sipoon bussiliikenteen syksyllä 2020. Sipooseen myös rakennetaan esimerkiksi Söderkullaan ja Nikkilään, mikä aiheuttaa tarvetta miettiä linjastoa ja palvelutasoa uudelleen.  

Jatkamme liikenteen suunnittelua palautteen pohjalta. Olemme hankkineet nykyisen liikenteen yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa, joka vastaa Järvenpään, Pornaisten ja Porvoon bussiliikenteestä. Neuvottelemme ELY:n ja Sipoon naapurikuntien kanssa tulevasta liikenteestä sekä mallista, jolla se on parasta hankkia.