Uudet testaajat ovat tervetulleita mukaan HSL-sovelluksen tiedonkeruun kokeiluun

HSL-sovelluksen marraskuussa alkanut tiedonkeruun kokeilu jatkuu, ja uusia testaajia mahtuu edelleen mukaan. Kokeilussa lataat älypuhelimeesi tai -laitteeseesi HSL-sovelluksen testiversion ja hyväksyt liikkumistietojen keräämisen ja käytön.

Jos olet kiinnostunut kokeilusta: lue lisää, täytä lomake ja lähetä se.  Lisäohjeita saat sen jälkeen sähköpostiisi. Valitsemme testaajat ilmoittautuneiden joukosta.

Voit tulla testaajaksi, jos olet 15 vuotta täyttänyt. Lisäksi sinulla pitää olla älypuhelin tai muu mukana kulkeva älylaite, jossa on Android- tai iOS-käyttöjärjestelmä ja johon voit ladata HSL-sovelluksen testiversion.

Liikkumistietoa kerätään liikenteen kehittämiseksi

Kokeilun tarkoituksena on testata HSL-sovelluksen teknistä käyttökelpoisuutta liikennetiedon keräämisen apuna sekä kerätä testaajien kokemuksia sovelluksen käytöstä, kun siinä on liikkumistiedon keruuominaisuus mukana.

Jos kokeilu onnistuu hyvin, tiedon keruusta saattaa tulla jatkossa HSL-sovelluksen pysyvä ominaisuus. Silloin tietoa käytetään liikenteen palveluiden kehittämiseksi, esimerkiksi reittien ja aikataulujen suunnittelun tukena.  Niin kokeilussa kuin myöhemminkin tietoa kerätään aina vain älylaitteen käyttäjän luvalla.

Digitaalisten tiedonkeruumenetelmien käyttö mahdollistaa sen, että tietoa on mahdollista saada entistä nopeammin ja täsmällisemmin. Menetelmiä on tarpeen kehittää, ja siksi myös tämä kokeilu on aloitettu.

Aineisto käsitellään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti

Liikkumisesta kerätyt tiedot käsitellään tietosuojaperiaatteitamme noudattaen. ”Tallennamme saamistamme matkaketjutiedoista tarkasti vain julkisen liikenteen osuudet ja kaiken muun liikkumisen epätarkemmin”, erikoistutkija Pekka Räty sanoo.

”Kun testaaja liikkuu joukkoliikenteellä, tallennamme joukkoliikennevälineeseen kyytiinousun ja poisjäännin sijainnin ja kellonajan. Joukkoliikennevälineessä olemisesta päättelemme linjan tunnuksen, reitin ja etenemisen reitillä.”

”Kun testaaja liikkuu muulla kuin joukkoliikenteellä, pyöristämme matkan alku- ja loppuajat lähimpään 15 minuuttiin. Matkan aikana havaittuja liikkumisen muutoksen ajankohtia ei kuitenkaan pyöristetä."

”Tutkimusaineistosta ei voida helposti päätellä yksittäisen kokeiluun osallistujan henkilöllisyyttä, eikä sellainen tieto ole meille tarpeellista.”  

”Liikkumistiedon keruussa kullekin älypuhelimelle tai -laitteelle annetaan satunnainen yksilöivä tunnus, joka on voimassa aina yhden liikennöintivuorokauden ajan klo 04:30 alkaen. Sen jälkeen satunnaistunnus vaihdetaan. Pystymme yhdistämään saman älypuhelimen tai -laitteen liikkeet saman liikennöintivuorokauden ajalta. Emme pysty yhdistämään samasta älylaitteesta eri liikennöintivuorokausina saatuja matkaketjutietoja. Mutta jos henkilö tekee toistuvasti päivästä toiseen saman matkan, mahdollisuus hänen tunnistamiseensa kasvaa.” 

Lue lisää tiedonkeruun kokeilusta sekä HSL:n tietosuojasta