HSL:n hallitus vaatii: Valtion tuki Helsingin seudun joukkoliikenteelle on välttämätöntä

Lipputulot HSL:n joukkoliikenteessä supistuvat tänä vuonna vähimmilläänkin 100 miljoonaa euroa, ja pahimmassa tapauksessa lipputuloja voi olla jopa 250 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän. Koronavirusepidemia on ajanut joukkoliikenteen tilanteeseen, jossa seutua uhkaa satojen miljoonien lipputulomenetykset. Valtion on oltava mukana turvaamassa kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tulevaisuutta.

”Tarvitsemme valtion tukea, jotta emme ajaudu tilanteeseen, jossa joukkoliikenteen palvelut Helsingin seudulla romahtavat. Haluamme tulla ulos tästä kriisistä niin, että joukkoliikenne on edelleen vahva tällä seudulla”, sanoo HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

HSL:n lipputulot ja matkustajamäärät ovat pudonneet koronavirusepidemian myötä yli 70 prosenttia. Normaalissa tilanteessa HSL:n liikenteessä tehdään yli miljoona matkaa päivässä. Nyt matkojen määrä on pudonnut 300 000:een. Sama ongelma koskee kaikkia muitakin kaupunkiseutujen joukkoliikenteen järjestäjiä. Helsingin seudulla tehdään kuitenkin yli 80 % kaupunkiseutujen joukkoliikennematkoista.

HSL tekee kaikkensa turvatakseen toimivan joukkoliikenteen – ja sitä kautta toimivan kaupunkiseudun – myös tulevaisuudessa, mutta tästä urakasta selviämiseen tarvitaan myös valtion apua.

Joukkoliikennettä tarvitaan myös koronan jälkeen

Nyt on tehtävä ratkaisuja, jotta joukkoliikenne palvelee edelleen Helsingin seudulla, kun epidemia on ohi. Joukkoliikenteen palvelutason on pysyttävä riittävänä, ja samalla on varmistettava, että lippujen hinnat säilyvät kohtuullisina asiakkaillemme.

”Joukkoliikenteen on välttämätöntä toimia myös korona-aikana. Elinkeinoelämä ja asukkaat tarvitsevat toimivaa joukkoliikennettä kaikkina aikoina. Joukkoliikenne tukee ympäristötavoitteiden saavuttamista korona-ajan jälkeenkin”, sanoo HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Hertell.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingin seudulla. HSL:n rahoituksesta puolet koostuu lipputuloista ja puolet jäsenkuntien maksamista kuntaosuuksista. HSL:n vuosibudjetti on noin 700 miljoonaa euroa vuodessa, josta valtion tuki HSL:lle on alle prosentin. HSL käyttää kaiken rahoituksensa joukkoliikenteen järjestämiseen.