Asiakkaamme aikovat käyttää joukkoliikennettä myös koronan jälkeen

Kysely kertoo, että valtaosa asiakkaamme aikoo koronan jälkeen kulkea joukkoliikenteellä lähes yhtä paljon kuin ennen pandemiaa. Toisaalta vastaajat olivat huolissaan siitä, onko joukkoliikennevälineissä pandemian jälkeen turvallista matkustaa.  

Joukkoliikenteen käyttö on vähentynyt huomattavasti koronapandemian aikana maaliskuusta alkaen, mutta huhtikuussa tekemämme kyselyn perusteella muutokset koronaa edeltävän ajan matkustustottumuksiin saattavat jäädä pieniksi.

Lähes 70 prosenttia vastaajista aikoi käyttää joukkoliikennettä koronan jälkeen useita kertoja viikossa tai useita kertoja päivässä. Kutakuinkin samansuuruinen osuus kyselyyn osallistuneista käytti joukkoliikennettä aktiivisesti myös ennen koronaa.

Vaikka asiakkaittemme henkilöautoilu on kasvanut koronan aikana, he eivät pandemian jälkeen aikoneet kulkea autolla juuri sen enempää kuin ennenkään.  

Joukkoliikenteen käyttöä ovat vähentäneet HSL:n suositus välttää turhaa matkustamista sekä etätyöt, sillä lähes 70 prosenttia vastaajista on koronan aikana tehnyt etätöitä ainakin satunnaisesti. Etätöiden vaikutus joukkoliikenteen käyttöön saattaa tulevaisuudessa jäädä odotettua pienemmäksi, sillä 60 prosenttia kyselyyn osallistuneista ei aikonut pandemian jälkeen jäädä etätöihin tai he tekisivät niitä korkeintaan harvoin.

Turvallisuus on meidän ja asiakkaittemme yhteinen haaste

Vaikka tulokset ovat joukkoliikenteelle lupaavia, kyselyssä nousi esille asiakkaittemme huoli terveydestä ja turvallisuudesta. Oma auto oli vastaajien mielestä pandemian aikana turvallisempi kulkuväline kuin joukkoliikenneväline.

”On ilahduttavaa huomata, että asiakkaamme haluavat palata joukkoliikenteeseen”, toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo. ”Turvallisuushuolet kertovat kuitenkin siitä, että meillä on edessämme paljon töitä, jotta pystymme pitämään yllä asiakkaittemme luottamusta palveluihimme. Tehtäväämme ei helpota se, että taloutemme on tiukentunut koronan aiheuttamien mittavien lipputulomenetysten takia.”  

Käytämme tuloksia palveluittemme kehittämiseen

Lähetimme kyselykutsun asiakastietokannassamme oleviin sähköposteihin, ja vastauksia tuli noin 40 500. Vastausaika oli 21.-30.4.

Otamme matkustajien terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat vakavasti. Asiantuntijamme,  esimerkiksi joukkoliikenteen suunnittelijat ja viestinnän työntekijät, käyttävät kyselyyn vastanneiden asiakkaiden toiveita ja ehdotuksia apunaan suunnitellessaan pandemian jälkeisiä palvelujaan, olivat työt sitten matkustajien opastamista turvaväleistä tai joukkoliikenteen tarjonnan suunnittelua.    

Koronakyselyn raportti