Kivistön uusi bussilinjasto kohentaa yhteyksiä Tammistoon

Kun Kivistön linjasto reilun kahden vuoden päästä uudistuu, nykyään Hakaniemeen ajava seutubussi 616 alkaa kulkea reittiä Tammisto – Pakkala – Aviapolis – Tikkurilantie – Kannisto – Kivistö. Linjalla pääsee Kivistön tiheimmin rakennetulta alueelta maanantaista sunnuntaihin joka päivä varhaisesta aamusta iltaan Tammiston ja Pakkalan palveluihin. Tällä hetkellä Kivistöstä pääsee Tammistoon vaihdotta vain ruuhka-aikoina.

Kun linjastoa suunnitellessamme kysyimme Kivistön matkustajien liikkumistoiveita, entistä parempi yhteys Tammistoon ja kauppakeskus Jumboon olivat toiveista tärkeimpiä. Yhteydet Kivistöstä Hakaniemen suuntaan eivät olennaisesti heikkene reittimuutoksen takia, koska vaihdolliset yhteydet Pasilan kautta ovat lähes yhtä nopeita kuin nykyinen linja 616.

Kivistön rautatieaseman ja Helsingin keskustan välinen liikenne tihenee, sillä linja 431 Elielinaukiolle alkaa liikennöidä kymmenen minuutin välein. Kivistön aseman ja Martinlaakson välinen linja 433 kulkee jatkossa Kivistöstä suoraan etelään kiertämättä Kanniston kautta, jolloin Vantaanpuiston alueen liityntäliikenne nopeutuu. Linja 433 hoitaa jatkossa kaiken Kivistön ja Martinlaakson välisen bussiliikenteen, sillä se korvaa linjat 432, 433 ja 433K.

Kanniston yhteydet Martinlaakson muuttuvat vaihdollisiksi, mutta Kannistosta kulkee busseja ruuhka-aikaan noin 10 minuutin välein Kivistön asemalle, josta pääsee Martinlaaksoon Kehäradalla sekä bussilla 433. Vastaavasti Kannistosta on jatkossa vaihdoton yhteys Jumboon linjalla 616.

Keimolanmäen uutta asuinaluetta palvelevaa linjaa 434 liikennöidään jatkossa entistä tiheämmin, ruuhkatunteina 10 minuutin ja ruuhka-ajan ulkopuolella 20 minuutin välein. Vuorojen lisääminen on tarpeen, koska alueen väkiluku kasvaa ja liityntäliikennettä Kehäradalle on aiheellista tihentää.

Vuorotarjonta Aviapoliksen asemalta itään Tikkurilantien varteen kasvaa huomattavasti, koska Tikkurilantietä kulkee jatkossa linjan 576 lisäksi myös linja 616.

Bussiliikenne Kivistön asemalta pohjoiseen säilyy ennallaan, paitsi että linja 616 korvaa linjojen 432 ja 433(K) yhteydet ns. vanhan Kivistön pientaloalueen alueen suuntaan. Myös Reunan, Tapolan ja Riipilän liikennetarjonta säilyy nykyisellään, samoin Koivupään, Viinikanmetsän ja Kesäkylän yhteydet.

Uuden linjaston on tarkoitus tulla käyttöön syksyllä 2022.

Uusi linjasto on syntynyt asukkaitten mielipiteitä kuunnellen

Ryhdyimme uudistamaan linjastoa vastataksemme Kivistön alueen matkustajien muuttuviin liikkumistarpeisiin. Kivistöstä on kasvamassa Vantaan uusi kaupunkikeskus, jonka suuralueella asuu jatkossa jopa 50 000 henkeä.

Suunnittelun tavoitteena on entistä selkeämpi linjasto, jossa bussit kulkevat nykyistä tasaisemmin välein tarjoten kattavat yhteydet keskeisiin kohteisiin niin Kivistön alueella kuin sen ulkopuolella. Kivistön rautatieaseman merkitys alueen joukkoliikenteen solmukohtana kasvaa,

Olemme suunnitelleet linjaston tiiviissä vuorovaikutuksessa Kivistön alueen asukkaiden kanssa. Joukkoliikennesuunnittelijamme päivittivät sähköiselle vuorovaikutusalustalle tietoa työn etenemisestä ja asukkaiden oli mahdollista kommentoida alustalla suunnitelmaa työn eri vaiheissa. Kartoitimme syksyllä 2019 Kivistön suuralueella matkustavien liikkumistottumuksia, ja kyselyyn tuli noin 1 600 vastausta.

Lisäksi esittelimme suunnitelmaa asukastilaisuudessa ja järjesti työpajan. Pajassa kymmenen Kivistön asukasta tai siellä liikkuvaa kertoivat mielipiteensä nykylinjastosta ja tekivät esillä olleiden vaihtoehtojen pohjalta ehdotuksia siitä, millainen uusi linjasto voisi olla.

Lue lisää Kivistön linjastosuunnitelmasta, mukana myös kartta