Selvitys: pääkaupunkiseudun junaliikenteen kasvu edellyttää lisää kalustoa ja niille varikoita

Pääkaupunkiseudun junaliikenteen suosio on kasvanut ja matkustajamäärät edellyttävät vuorotarjonnan lisäämistä tulevaisuudessa. Vuorotarjontaa varten olemme hankkimassa lisää junakalustoa, mikä puolestaan edellyttää uutta varikkoa junien huoltoa ja säilyttämistä varten. Tulevaisuudessa, kun myös muu junaliikenne kasvaa, tarvitaan kolme varikkoa HSL-liikenteen operointia varten.

Kasvavan pääkaupunkiseudun liikkumisessa nojataan yhä vahvemmin joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää pullonkaulojen poistamista monella eri rintamalla.  Väyläviraston ja HSL:n tekemässä esiselvityksessä on käyty läpi varikkovajeen ratkaisuvaihtoehtoja HSL-alueella Kirkkonummella, Keravalla, Espoossa ja Vantaalla.  

Varikot ovat edellytys junaliikenteen kehittämiselle. Junaliikenteen matkustajamäärien ennustetaan kasvavan edelleen ja matkustajapaikat eivät riitä nykyisissä junissa ruuhkahuippujen aikaan enää 2020-luvun lopulla. HSL:n tavoitteena on saada uusi junakalusto käyttöön 2020-luvun puolivälissä.

Kaksi toteutuspolkua

Varikko tarvitaan kaupunkiratojen eli Rantaradan ja Pääradan päihin sekä Kehäradan varteen. Sijoitustarkastelussa on ollut mukana Jäspilä (Kerava), Luoma ja Vuohimäki (Kirkkonummi) Mankki (Espoo) ja Petas (Vantaa).

Esiselvityksessä toteutuspolut lähtevät liikkeelle kunnossapitovarikon rakentamisesta joko Rantaradalle tai Kehäradalle, jota seuraa pääradan säilytysvarikon rakentaminen Jäspilään. Tämän jälkeen toteutetaan toinen huoltovarikko joko Rantaradalle tai Kehäradalle.

Kun kaikki kolme uutta varikkoa on käytössä, Ilmalan varikolta voidaan vapauttaa tilaa kaukoliikenteen käyttöön. Tämä helpottaa ruuhkaa Helsingin ja Pasilan välillä ja mahdollistaa kaukojunaliikenteen kehittämisen. Helsingin ja Pasilan välinen ruuhka on yksi pääkaupunkiseudun ja valtakunnallisen junaliikenteen kriittisimmistä pullonkauloista.

Esiselvitys tukee päätöksentekoa

Valmistunut esiselvitys on jatkoselvitys vuonna 2019 valmistuneelle selvitykselle, jossa tarkasteltiin varikon mahdollisia sijainteja Rantaradan suunnassa. Nyt valmistunut selvitys tarkastelee varikkotarpeita koko HSL:n alueella. 

Esiselvitys tarjoaa tietoa, jota kunnat voivat hyödyntää varikoiden sijaintia koskevassa päätöksenteossa. Varikoiden sijainnista sovitaan seudun yhteistyössä.

Varikoiden jatkosuunnittelu edellyttää kaavoitutusta ja ratasuunnittelua, joiden yhteydessä kansalaisilla on mahdollisuus ottaa tarkemmin kantaa suunnitteluun. Toteuttamisvaiheeseen voidaan päästä vuosina 2024-2027.

Tutustu esiselvitykseen Väylän sivuilla 

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin