HSL:n hallituksen päätöksiä 16.6.2020

Lausuntopyyntö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023

Hallitus päätti pyytää HSL:n jäsenkunnilta lausunnon HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023. Lausuntoa pyydetään strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja sen muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipputulotavoitteista TTS-kaudella, tarkastusmaksun korottamisesta ja kuntakohtaisen ali- tai ylijäämän käytöstä. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella STT Info -palvelussa.

Linkki pöytäkirjaan

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020-2031 hyväksyminen

Hallitus päätti hyväksyä valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta 2020-2031 koskevan neuvottelutuloksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Hallituksen käsittelemistä MAL-asioista tiedotetaan erillisessä tiedotteessa STT Info -palvelussa.

Linkki pöytäkirjaan

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 52/2020 järjestäminen

Hallitus päätti käynnistää bussiliikenteen tarjouskilpailun 52/2020. Kilpailukohteisiin kuuluu Helsingissä ja Tuusulassa liikennöiviä pienkalustolinjoja sekä Sipoon bussilinjat.

Linkki pöytäkirjaan

BEST-tutkimuksen tutkimuslaitoksen hankinta vuosille 2021-2023 sekä optio vuosille 2024, 2025 ja 2026

Hallitus päätti valita BEST-tutkimuksen tutkimuslaitokseksi kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella Epinion P/S:n. BEST (Benchmarking in European Service of Public Transport) on Helsingin, Tampereen, Turun, Tukholman, Oslon, Kööpenhaminan, Bergenin, Rotterdamin-Haagin, Geneven ja Trondheimin kaupunkiseutujen joukkoliikenneorganisaatioiden yhteistyöverkosto.

Linkki pöytäkirjaan

Hankintaoikaisuvaatimus monikanavaviestintäratkaisun hankintamenettelyä koskien

Hallitus päätti hylätä Luxus Worldwide Mainostoimisto Luxus Oy:n 2.6.2020 tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen hallituksen päätöksestä 26.5.2020. Tarjouskilpailun lopputulos ei muutu.

Linkki pöytäkirjaan

Lausunnon antaminen Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon hankesuunnitelmasta

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

Lausunnon antaminen Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmasta

Hallitus päätti antaa lausunnon Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmasta. Suunnitelma kattaa yhteensä kahdeksan kilometriä uutta raitiotietä ja mahdollistaa pikaraitioyhteyden rakentamisen Helsingin kantakaupungista Vihdintien kaupunkibulevardin kautta Kannelmäkeen. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella STT Info -palvelussa.

Linkki pöytäkirjaan

Lausunnon antaminen Espoon Kiviruukin osayleiskaavaluonnoksesta

Hallitus päätti antaa lausunnon Espoon Kiviruukin osayleiskaavaluonnoksesta.

Linkki pöytäkirjaan

MAL-sopimuksen 2016-2019 loppuseuranta (kevät 2020)

Hallitus päätti merkitä tiedoksi MAL 2016-2019 -sopimuksen seurannan. Hallituksen käsittelemistä MAL-asioista tiedotetaan erillisessä tiedotteessa STT Info -palvelussa.

Linkki pöytäkirjaan

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen (ASTY) keväällä 2020

Kevään 2020 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan 88 prosenttia oli erittäin tai melko tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen. Tutkimuksen tekeminen keskeytyi koronaepidemian takia maaliskuussa. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella STT Info -palvelussa.

Linkki pöytäkirjaan