Kohti turvallisempia matkoja – näitä asioita asiakkaamme toivovat joukkoliikenteeseen

Kysyimme asiakkailtamme kesäkuussa, miten he suhtautuvat joukkoliikenteeseen nykyisessä koronatilanteessa ja mitkä toimet parantaisivat turvallisuuden tunnetta. Positiivisimmin joukkoliikenteen käyttöön vaikuttaisivat kyselyn perusteella tarkempi tieto liikennevälineiden ruuhkautumisesta, tehostettu siivous ja näkyvät ohjeet matkustajien käyttäytymiseen. Valtaosa kyselyyn vastanneista aikoo käyttää joukkoliikennettä lähiviikkojen aikana.

Positiivisimmin ihmisten joukkoliikenteen käyttöön vaikuttaisi tarkempi tieto liikennevälineiden täyttöasteesta ja ruuhkautumisesta. Yli puolet vastaajista arveli, että se lisäisi heidän joukkoliikenteen käyttöään.

Yli puolet vastaajista arveli myös, että liikennevälineiden ja asemien tehostettu siivous ja pintojen desinfiointi lisäisivät heidän matkustamistaan.

Lähes 50 prosentilla vastanneista myös näkyvämmät ohjeet matkustajien käyttäytymiseen lisäisivät joukkoliikenteen käyttöä.

Näitä asioita teemme turvallisten matkojen eteen

Tavoitteenamme on tuoda saataville entistä tarkempaa tietoa siitä, mitkä ajankohdat ovat eri linjoilla ja eri liikennemuodoissa kaikkein ruuhkaisimpia. Perinteisesti liikenteessä on vilkkainta työ- ja koulumatkaliikenteen ruuhka-aikoina (n. klo 7–9 ja 15–18 arkisin), mutta yksittäisillä lähdöillä voi olla runsaasti matkustajia myös muulloin. Kesän aikana liikkuminen on osin erilaista lomakauden takia.

Joukkoliikennevälineitä on siivottu tehostetusti koronaepidemian alusta asti, ja erityistä huomiota on kiinnitetty kosketuksille alttiisiin pintoihin. Tehostettu siivous jatkuu myös kesän ajan ja sen jälkeen.

Olemme lisäksi ohjeistaneet matkustajia pysäkeillä, asemilla, joukkoliikennevälineissä ja sähköisissä kanavissa turvallisesta matkustamisesta. Aiomme jatkaa ja kehittää tätä työtä edelleen. Joukkoliikennettä kesäkuussa vähintään viikoittain käyttäneistä miltei 70 prosenttia arveli, että matkustajien turvallisuusohjeistus joukkoliikenteessä on riittävää.

Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että ilma kiertäisi liikennevälineissä tehokkaammin. Esimerkiksi ratikoiden kaikki ovet avataan niiden pysähtyessä pysäkille, ja myös busseissa on suositeltu toimimaan vastaavasti.

Asiakkaiden suurimmat turvallisuushuolet liikenteessä liittyvät muun muassa muiden matkustajien käytökseen, ruuhkaan ja järjestyshäiriöihin. Teemme kaikkemme, jotta matkustaminen olisi HSL:n liikenteessä edelleen turvallista, mutta tarvitsemme siihen myös asiakkaidemme apua – turvalliset matkat tehdään yhdessä.

Voit vaikuttaa joukkoliikenteen turvallisuuteen myös itse, kun huomioit seuraavat asiat: matkusta vain terveenä, pidä turvaväliä muihin mahdollisuuksien mukaan, muista huolehtia hyvästä käsihygieniasta, suojaa suusi hihalla tai nenäliinalla yskiessäsi tai aivastaessasi ja suosi lipun ostamisessa mobiilisovellusta.

Matkustajat aikovat palata joukkoliikenteeseen

Kyselyyn vastanneista 82 prosenttia arveli käyttävänsä joukkoliikennettä seuraavien kolmen kuukauden aikana. Heistä valtaosa, 86 prosenttia, aikoo käyttää joukkoliikennettä jo seuraavan kuukauden aikana ja yli puolet 1–2 viikon sisällä.

Kyselyyn vastasi 5 598 HSL:n asiakasta. Kutsu kyselyyn lähetettiin sähköpostitse 287 000 asiakkaalle kesäkuun puolessavälissä. Lisäksi kyselyyn oli mahdollista vastata HSL:n verkkosivujen kautta.

Ajankohtaista tietoa koronaviruksen vaikutuksesta Helsingin seudun joukkoliikenteeseen voit lukea täältä, osoitteesta hsl.fi/korona

Yhteenveto HSL:n koronakyselyn tuloksista (pdf-tiedosto)