HSL:n uuden toimitusjohtajan haku käynnistyy

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtajan virka avautuu haettavaksi. Paikka avautuu hakuun, sillä HSL:n nykyinen toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden aikana.

Uuden toimitusjohtajan valintaa valmistellaan HSL:n hallituksen tilapäisessä toimikunnassa, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, varapuheenjohtaja Sirpa Hertell ja jäsenet Tarja Kantola ja Sakari Rokkanen. Hakuprosessissa käytetään myös ulkopuolista asiantuntija-apua.

HSL:n toimitusjohtaja johtaa hallituksen alaisena kuntayhtymän toimintaa. Hän myös vastaa asioiden valmistelusta HSL:n hallituksen käsiteltäväksi.

Rihtniemi on työskennellyt HSL:n toimitusjohtajana kuntayhtymän perustamisesta, vuodesta 2009 asti. Joukkoliikenteen järjestämisvastuu Helsingin seudulla siirtyi HSL:lle vuoden 2010 alussa.

Rihtniemi luopuu toimitusjohtajan tehtävistä heti, kun uusi toimitusjohtaja voi aloittaa virassa.