Valtion ja EU:n elpymisrahaston tuki välttämättömiä joukkoliikenteen kriisistä selviämiselle

HSL pitää ehdottoman välttämättömänä, että valtio varmistaa koko yhteiskunnalle elintärkeiden joukkoliikennepalveluiden selviytymisen koronakriisin yli joko valtion vuoden 2021 talousarvion tai EU:n elpymisrahaston kautta. Koronakriisi on romahduttanut joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot. Palautuminen ennalleen tulee kestämään pitkään. Joukkoliikenteen rapautuminen on kohtalokasta sekä Helsingin seudun elinkeinoelämän ja asukkaiden että valtakunnallisten ilmastotavoitteiden toteutumisen kannalta.

”HSL:n joukkoliikenne tarvitsee myös tulevina vuosina valtion tuntuvaa tukea, jotta emme ajaudu joukkoliikennepalvelujen romahtamiseen. Ilmastokriisi ei poistu koronakriisin laannuttua. Kestävä liikkuminen Helsingin metropolialueella on pystyttävä turvaamaan pitkäjänteisesti. Parhaiten tämä onnistuu korvaamalla joukkoliikenteen järjestäjille lipputulomenetysten aiheuttamaa tulorahoitusvajetta. Myös EU:n elpymisrahastosta jaettavaa tukea tulee käyttää joukkoliikennepalveluiden turvaamiseen kriisiajan yli”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Pandemiasta aiheutuva HSL:n taloudellinen kriisi uhkaa joukkoliikenteen hyvää kehitystä ja tärkeitä kehityshankkeita Helsingin seudulla. Heikentyneessä taloustilanteessa olevilla seudun kunnilla ei tule olemaan varaa osoittaa riittävää lisätukea joukkoliikennepalveluiden ylläpitämiseen. Tämä johtaa vääjäämättä tarjonnan vähentämiseen tulevina vuosina, matkustajilta perittävien lippujen hintojen korotuksiin sekä joukkoliikenteen palvelutason leikkauksiin tai kaikkiin näihin. 

Valtio osoitti vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa joukkoliikenteen järjestäjille 100 miljoonan euron tuen. Lisätuki on merkittävä ensiapu joukkoliikenteen kriisiin, mutta se ei pelasta Helsingin seudun tilannetta. HSL:n pettymykseksi tuen hakumenettelyn yhteydessä vain 70 prosenttia tuesta kohdistettiin jaettavaksi neljän suurimman kaupunkiseudun (Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu) kesken huolimatta siitä, että yksinomaan Helsingin seudulla tehdään yli 80 prosenttia kaupunkiseutujen joukkoliikennematkoista.

Koronan leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt rajoitukset ja suositukset aiheuttivat keväällä joukkoliikenteen matkustajamäärien romahduksen kaikkialla Suomessa. HSL-alueella matkustajamäärät vähenivät maaliskuussa yli 70 prosenttia, ja ovat tällä hetkellä yhä noin 40-45 prosenttia alle edellisvuoden lukujen. HSL:n arvion mukaan lipputulomenetykset kipuavat tänä vuonna lähes 140 miljoonaa euroon. Myös ensi vuonna joukkoliikennematkustamisen ennustetaan olevan selkeästi aiempaa alhaisemmalla tasolla.