Kaupunkipyörillä on korvattu joukkoliikennematkoja pandemian aikana

Kaupunkipyörät ovat olleet suosittuja myös koronan aikana. Helsingissä ja Espoossa lähes kolmannes kaupunkipyöräilijöistä kertoo korvanneensa kaupunkipyörillä joukkoliikenteen käyttöä. Edellisvuoteen verrattuna kaupunkipyöriä on käytetty vähemmän työmatkoilla ja enemmän asiointimatkoilla sekä kuntoilun vuoksi. Tyytyväisyys palvelun eri ominaisuuksiin ja palvelun suositteluarvo eli NPS-luku ovat edelleen hyvällä tasolla, vaikka laskivat hieman edellisvuodesta.

Kaupunkipyöräkausi avattiin Helsingissä ja Espoossa tänä vuonna normaalia aiemmin koronaepidemian vuoksi. Poikkeusolosuhteissa pyörillä on ollut noin 20 prosenttia vähemmän käyttäjiä ja käyttöä kuin viime vuonna. Kausi päättyy lokakuun lopussa. Palvelun käyttäjät pääsivät antamaan palautetta kaudestaan tekemässämme kyselyssä. 

Parhaimmat arvosanat saivat käyttömaksujen kohtuullisuus ja niiden selkeys, rekisteröityminen käyttäjäksi ja käyttöoikeuden ostaminen, ohjeistuksen ymmärrettävyys ja asemien kunto.  Kehityskohteiksi nousivat pyörien kunto, pyörän palautus täydelle asemalle, pyörän palautus asematelineeseen ja pyörien saatavuus.

Suurin osa kaupunkipyöräilijöistä käyttää kaupunkipyörää muutaman kerran viikossa (34 prosenttia) tai muutaman kerran kuussa (25 prosenttia). Kerran päivässä tai useammin kaupunkipyöräileviä oli 21 prosenttia, kun viime vuonna heitä oli 26 prosentttia. 

Kaupunkipyöriä käytetään eniten vapaa-ajan matkoilla (80 prosenttia) ja asiointimatkoilla (63 prosenttia). Noin puolet vastaajista kertoi käyttävänsä pyöriä myös työmatkoilla ja viidesosa kuntoilun vuoksi.

"Kaupunkipyörällä saatavan hyötyliikunnan merkitys näyttää kasvaneen koronaepidemian aikana. Työmatkakäyttö on varmastikin etätöiden lisääntymisen vuoksi laskenut, mutta erilaisille asiointimatkoille kaupunkipyöriä on sen sijaan käytetty edellisvuotta enemmän,” erityisasiantuntijamme Tarja Jääskeläinen toteaa.

Liikkuminen on pandemian aikana muuttunut

Kyselyssä selvitettiin, miten kaupunkipyörien käyttäjät ovat liikkuneet useimmiten ennen koronaa ja koronan aikana. Ennen koronaa suosituin kulkutapa oli joukkoliikenne, sillä 47 prosenttia vastaajista käytti sitä useimmiten, mutta koronan aikana sen käyttö oli laskenut merkittävästi: vain 15 prosenttia kertoi liikkuneensa useimmiten joukkoliikenteellä.

Autoilun osuus puolestaan oli pandemian aikana kasvanut: ennen koronaa autolla liikkui useimmiten 7 prosenttia ja koronan aikana 15 prosenttia vastaajista. Myös jalan ja pyörällä liikkuminen oli lisääntynyt.

Lähes 40 prosenttia kaupunkipyöräilijöistä vastasi, ettei korona ole vaikuttanut kaupunkipyörien käyttöön. Vajaa kolmannes kertoi kaupunkipyörien käyttönsä lisääntyneen ja vastaava määrä puolestaan vähentyneen.

Kaupunkipyöräilyn lisääntyminen johtui lähes kaikilla vastaajilla siitä, että he olivat korvanneet kaupunkipyörillä joukkoliikenteen käyttöä. Lähes kolmannes oli lisäksi halunnut käyttää pyöriä virkistykseen ja kuntoiluun. Kaupunkipyöräilyn vähentyminen oli puolestaan johtunut enimmäkseen siitä, että liikkuminen muutenkin oli vähentynyt.

Sekä Helsingissä että Espoossa pyöräilevät ovat tyytyväisimpiä polkijoita

Vastaajista suurin osa, 74 prosenttia kertoi käyttävänsä kaupunkipyöriä Helsingissä, 8 prosenttia Espoossa ja 18 prosenttia molemmissa kaupungeissa. Espoossa kaupunkipyörien käyttäjissä on enemmän autoilijoita kuin Helsingissä. Espoossa kaupunkipyörä myös korvaa suhteellisesti enemmän automatkoja.

Sekä Helsingissä että Espoossa kaupunkipyöriä käyttävät polkevat niillä useammin ja ovat halukkaampia suosittelemaan palvelua ystävilleen kuin ne, jotka käyttävät pyöriä pelkästään Helsingissä tai Espoossa. 

Kaupunkipyörien asiakaskysely tehtiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja se oli avoinna 24.−30.9. Kyselylinkki lähti vastaajille kaupunkipyörien asiakaskirjeessä ja sitä jaettiin myös sosiaalisen median kanavissa. Kyselyyn vastasi noin 13 prosenttia tämän kauden pyöräasiakkaista. Vastaajien kesken arvottiin 25 kappaletta HSL:n vuorokausilippukoodeja. Palkinnot on toimitettu voittajille.

Kyselyn tuloksia käytetään kaupunkipyöräpalvelun kehittämiseen, sillä haluamme pitää palvelun laadun jatkossakin korkealla tasolla.

Katso kaupunkipyörien asiakaskyselyn kaikki tulokset