Valtion myöntämä tuki HSL-alueen joukkoliikenteelle on hyvä ensiapu

Olemme tyytyväisiä, että joukkoliikennealan huoli nykyhetkestä ja tulevaisuudesta on kuultu valtion koronatuista päättävien keskuudessa ja tilanteeseen on reagoitu ripeästi. Valtio on myöntänyt HSL:n lipputulomenetyksien kattamiseen tälle vuodelle 56,6 miljoonan euron tukipaketin. Se riittää kattamaan vajaat puolet vuoden loppuun mennessä syntyvästä kassavajeesta. Alan selviytyminen edellyttää kuitenkin pitkäjänteisempää elvytystä kriisivuosien yli.

”Erinomaisen hyvä asia on, että valtion tuki tuki suurille kaupunkiseudulle on jaettu reilusti. Kaikki saavat noin 47 prosentin suuruisen tuen arvioidusta lipputulomenetyksestä. Muilla järjestelyillä katettava lovi jää kuitenkin edelleen ammottavan suureksi etenkin Helsingin seudulla, ja ensi vuosi näyttää erityisen hankalalta. Helsingin seudun joukkoliikenteellä ei ole mahdollisuuksia pyristellä ensi vuoden yli ilman valtion tai EU:n elpymisrahaston tukea. Palautuminen vuoden 2019 matkustajamääriin ja tulopohjaan tulee kestämään pitkään, sanoo toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.   

HSL:n näkökulmasta on ehdottoman välttämätöntä, että valtio varmistaa koko yhteiskunnalle elintärkeiden joukkoliikennepalveluiden selviytymisen myös vuonna 2021. HSL:n taloudellinen kriisi uhkaa joukkoliikenteen hyvää kehitystä ja tärkeitä kehityshankkeita Helsingin seudulla. Yli 80 prosenttia kaupunkiseutujen joukkoliikennematkoista tehdään Helsingin seudulla. 

Lipputulomenetyksiä korvaavan tuen lisäksi HSL sai 2,35 miljoonaa tukipaketin ruuhkainformaation ja kaupunkipyöräpalvelun kehittämishankkeisiin sekä viestintään ja markkinointiin.