HSL:n hallituksen päätöksiä 30.3.2021

HSL:n hallitus kokoontui etäyhteyksin tiistaina 30. maaliskuuta.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että tilikauden alijäämä, runsaat 71 miljoonaa euroa, kirjataan edellisten vuosien yli- tai alijäämätilille.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Koron maksaminen peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle yli-/alijäämälle

Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2020. Lisäksi hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä laskuteta korkoa vuodelta 2020, koska laskentakorkona käytettävä euriborkorko (12 kuukautta) oli tilinpäätösvuoden ensimmäisenä pankkipäivänä negatiivinen.

Linkki pöytäkirjaan

HSL-tuloskortin toteuma 2020 ja tulospalkkion maksamisesta päättäminen

Hallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2020 HSL-tuloskortin toteuman. Tulospalkkion maksamisperusteet eivät täyty, eikä tulospalkkiota näin ollen suoriteta vuodelta 2020.

Linkki pöytäkirjaan

Taloudellinen tilanne ja siihen liittyvät riskit

Hallitus päätti merkitä tiedoksi HSL:n taloudellisen tilanteen ja siihen liittyvät riskit. Koronatilanteen ja alkuvuoden alhaisten matkustajamäärien takia HSL:n vuoden 2021 lipputulokertymä uhkaa jäädä talousarviosta.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Lausunnon antaminen Helsingin maanalaisesta yleiskaavaehdotuksesta

Hallitus antoi lausunnon Helsingin maanalaisesta yleiskaavaehdotuksesta.

Linkki pöytäkirjaan