Kutsukyytipalvelu keräsi tyytyväisiä asiakkaita, mutta käyttöaste jäi matalaksi

Yhdessä ViaVanin kanssa talvella 2019–2020 toteuttamamme kutsukyytipalvelun kokeilu keräsi käyttäjiltään erinomaiset arvosanat asiakaskyselyssä. Palvelun käyttöaste jäi kuitenkin matalaksi.

Kutsukyydit kulkivat itäisessä Espoossa puolen vuoden ajan syyskuusta 2019 maaliskuuhun 2020. Sinä aikana palvelu keräsi kyytiinsä yhteensä 1703 asiakasta, jotka tekivät yhteensä hieman vajaat 18 000 matkaa.

Kutsukyydin autojen käyttöaste jäi kuitenkin matalaksi: tuntia kohden kyytejä oli yhdellä autolla keskimäärin 1,8.

Palvelun tavoitteena oli tarjota ratkaisuja niin kutsuttuun viimeisen mailin ongelmaan, jossa joukkoliikenne täydentyy kutsuohjatulla kyydillä aivan määränpään tuntumaan.

”Saimme kokeilusta ymmärrystä siitä, millaisia asiakkaiden tarpeet ovat. Samalla kokeilu kuitenkin teki selväksi sen, että taloudellisesti kestävän ja kustannuksiltaan kilpailukykyisen kutsuohjatun liikenteen järjestäminen on edelleen hyvin haastavaa ja vaatisi saavutettua korkeamman käyttöasteen”, sanoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

Asiakkaiden palvelulle antama arvosana kohosi huippulukemiin

Kutsukyytipalvelun asiakastyytyväisyys oli huippuluokkaa. Kutsukyydin käyttäjiltään saama arvosana oli peräti 4,3 asteikolla yhdestä viiteen. Palvelun suositteluhalukkuudesta kertova NPS-luku oli 63, joka vastaa erinomaista tulosta.

Kun asiakkailta kysyttiin, mitkä tekijät ovat kutsukyytipalvelussa tärkeitä, sellaisiksi nousivat laajempi palvelualue sekä mahdollisuus tilata kyyti paitsi juuri ennen lähtöä myös 30-60 minuuttia etukäteen.

Palvelua käytettiin eniten aamun työmatkaliikenteessä sekä iltapäivästä ja alkuillasta. Asiakkaat käyttivätkin kutsukyytiä eniten työ- ja asiointimatkoihin. Matkoista noin kolmanneksen alku tai loppu oli metro- tai juna-asemalla. Asiakaskyselyssä  41 prosenttia vastaajista kertoi yhdistäneensä kutsukyytimatkan usein tai toisinaan joukkoliikennematkaan.

Kutsukyyti oli IdeaLab-kilpailun voittaja 

Kutsukyytikokeilu oli toinen voittajista HSL:n vuonna 2018 järjestämässä IdeaLab-kilpailussa. Kilpailussa etsittiin uusia innovaatioita tulevaisuuden liikkumispalveluksi. Kutsukyydin toteuttanut ViaVan ja kilpailun toinen voittaja, Vuosaaressa kesällä 2019 toiminut sähköpotkulautapalvelu, saivat molemmat puoli miljoonaa euroa palvelunsa toteuttamiseksi. 

Lue kokeilun raportti (pdf-tiedosto, englanniksi) ja tutustu tarkemmin asiakaskyselyn tuloksiin (excel-tiedosto).